Wat betekent A2? Wat is het verschil tussen een 'A'- en een 'B'-plaat?

Wat betekent A2? Wat is het verschil tussen een 'A'- en een 'B'-plaat?

Het Euroklasse-systeem, dat de toonaangevende norm in Europa is voor de veiligheidsclassificatie van bouwmaterialen, maakt een onderscheid tussen de niveaus A1, A2, B, C, D, E en F. Zowel A1 als A2 betekent dat het geklasseerde materiaal niet-brandbaar is. De niveaus B-F worden gebruikt voor brandbare materialen, hoewel deze niveaus onderling in hoge mate van elkaar verschillen. Het is verplicht om dit gestandaardiseerde systeem met consequente kwaliteitsniveaus te gebruiken. Toch wordt vaak nog naar oude normen verwezen. Dit leidt tot verwarring en verkeerde informatie, aangezien die normen op volledig andere testmethoden kunnen zijn gebaseerd.

Brandprestatietests

Het Euroklasse-systeem is gebaseerd op een testniveau in stappen: in elke klasse moeten steeds strengere regels worden nageleefd. In klasse F wordt niets getest of is een product er niet in geslaagd om een hoger niveau te bereiken. Bij klasse E wordt alleen kortstondig met een kleine vlam getest. Voor de klassen D tot B wordt de SBI-testmethode toegepast.

A1- en A2-classificaties worden toegekend na een geslaagde niet-brandbaarheidstest. Hier wordt de calorische waarde bepaald. Deze moet heel laag zijn.

Brandgedrag van verschillende Euroklasse B-panelen

Wij adviseren altijd om bij hoogbouw en hoogrisicogebouwen niet-brandbare materialen voor de gevelbekleding (en de isolatie) te gebruiken. Dit zijn materialen van Euroklasse A1 en A2.

Bekleding van Euroklasse B is uitstekend geschikt voor een groot aantal toepassingen (zoals woningen of gebouwen met een laag risicoprofiel) – zeker wanneer deze oplossing in combinatie met niet-brandbare steenwolisolatie wordt gebruikt. Het is belangrijk om daarbij nooit uit het oog te verliezen dat B-panelen onderling grote verschillen kunnen vertonen. Let daarom in de eerste plaats op het materiaal waarvan ze zijn gemaakt (brandbaar of niet-brandbaar van nature) en de calorische waarde. Euroklasse B-panelen verschillen sterk in calorische waarde. Ook de hoeveelheid bindmiddel die wordt gebruikt, is een belangrijke factor.

Waarom zijn calorische waarden van gevelbekleding zo belangrijk?

In vergelijking met andere Euroklasse B-panelen is de calorische waarde van Rockpanel heel laag, wat betekent dat deze producten niet veel organisch materiaal bevatten die kunnen bijdragen tot een brand. Bovendien zal dit bindmiddel in een brand slechts ontbinden, maar brandt het niet, dankzij de kern van onbrandbare basaltvezels.

Hoewel HPL-panelen een heel hoge calorische waarde hebben, worden ze ook in Euroklasse B ingedeeld. Dat komt doordat de toegevoegde brandvertragenders de ontbranding vertragen tijdens de beperkte tijd en de dito brandbelasting van een SBI-test. In de praktijk worden de brandvertragende middelen echter op een bepaald moment verteerd, waardoor het paneel daarna omwille van zijn hoge calorische gehalte toch nog een grote bijdrage levert aan de brand. Panelen van Rockpanel daarentegen zouden ook in die omstandigheden nog altijd niet branden omdat ze een basaltkern en heel lage calorische inhoud hebben.

Meer over brandveiligheid

Wat is hoogbouw of een hoogrisicogebouw?

Op het vlak van brandveiligheid moeten we extra aandacht besteden aan twee soorten gebouwen: hoogbouw en hoogrisicogebouwen. Maar wat betekenen deze termen precies? En waar moet je rekening mee houden voor optimale veiligheid?

Lees meer

De terminologie rond brandveiligheid verklaard

De terminologie rond brandveiligheid kan nogal verwarrend zijn. Wat betekent brandbestendig of brandvertragend? En wat betekent het wanneer bouwmaterialen niet-brandbaar, brandbaar of ontvlambaar worden genoemd?

Lees meer

Waarom onbrandbare gevelbekleding voor hoogbouw en hoogrisicogebouwen?

Zowel voor hoogbouw als hoogrisicogebouwen <link naar high-rise & high-risk> kan de impact van een brand rampzalig zijn. In hoge gebouwen en andere plaatsen waar grote aantallen mensen wonen, slapen en werken, is het belangrijk om zo veel mogelijk aandacht te besteden aan de (brand)veiligheid. De risico's moeten zo beperkt mogelijk worden gehouden, zodat (kwetsbare) bewoners veilig blijven.

Lees meer

Wat zijn de brandrisico's van gevelbekleding? Hoe ga je daarmee om?

Gevelbekleding en brandveiligheid: over deze combinatie is al veel gezegd en geschreven. Als brandbare materialen worden gebruikt voor gevelbekleding of als materialen op de verkeerde manier worden gebruikt, kan dit leiden tot grotere risico's op het vlak van brandveiligheid.

Wanneer u daarentegen de juiste keuzes maakt, kan gevelbekleding een volledig veilige optie zijn. Als je de feiten kent, kun je gemakkelijker de juiste beslissingen nemen.

Lees meer

Hoe wordt gevelbekleding gemaakt en wat betekent dit voor de brandveiligheid?

De calorische waarde van bouwmaterialen heeft een grote invloed op hun prestaties tijdens een brand. Vergelijk de PCS-waarden van de vaakst gebruikte oplossingen voor gevelbekleding en ontdek wat dit betekent voor de brandveiligheid van een gebouw.

Lees meer

Het Euroklasse-systeem: één norm voor brandveiligheid

Het Euroklasse-systeem is de toonaangevende norm in Europa voor de classificatie van bouwmaterialen op het vlak van brandveiligheid. Het is verplicht om dit gestandaardiseerde systeem met consequente kwaliteitsniveaus te gebruiken. Toch wordt vaak nog naar oude normen verwezen. Dit leidt tot verwarring en verkeerde informatie, aangezien die normen op volledig andere testmethoden kunnen zijn gebaseerd.

Lees meer

De SBI-test (EN 13823): waarom is dit de toonaangevende test op het vlak van brandveiligheid?

EN 13501 is de toonaangevende norm voor brandclassificatie van bouwproducten en bouwelementen in Europa. De basis van deze classificatie wordt gevormd door de SBI-test (Single Burning Item). Wat gebeurt er precies tijdens deze test? En wat betekent dit voor de brandveiligheid van een gebouw?

Lees meer

Bij welke temperatuur begint gevelbekleding te branden en rook voort te brengen?

Tegenwoordig verspreiden branden zich 5 tot 10 keer zo snel als tijdens de jaren vijftig van de vorige eeuw. De prestaties van een gebouw tijdens een brand hebben dan ook een grote invloed op de veiligheid van de gebruikers van een gebouw en de eerstehulpverleners.

Brandbare materialen kunnen bijdragen aan de verspreiding van een brand en kunnen giftige rook voortbrengen, wat enorme risico's met zich brengt voor de mensen die zich in het gebouw bevinden.

Wij vinden dat iedereen een veilige omgeving verdient. Waar je ook woont, werkt, speelt of leert: staat voorop. Niet-brandbare bouwmaterialen zijn de beste keuze.

Lees meer

Vanaf wanneer moet je rekening houden met brandvoorschriften? Begint die verplichting vanaf een bepaalde hoogte?

Voldoen aan de brandvoorschriften kan een grote uitdaging zijn. Brand- en bouwvoorschriften verschillen van land tot land. Houd er ook rekening mee dat deze voorschriften vaak verouderd zijn. Aangezien ze dateren uit een tijd dat de wereld er heel anders uitzag (minder consumentenelektronica, andere bouwmethoden), is het van essentieel belang om te kiezen voor een brandveiligheidsoplossing die toekomstbestendig is.

Lees meer

Back