Vanaf wanneer moet je rekening houden met brandvoorschriften?

Vanaf wanneer moet je rekening houden met brandvoorschriften?

Voldoen aan de brandvoorschriften kan een grote uitdaging zijn. Brand- en bouwvoorschriften verschillen van land tot land. Houd er ook rekening mee dat deze voorschriften vaak verouderd zijn. Aangezien ze dateren uit een tijd dat de wereld er heel anders uitzag (minder consumentenelektronica, andere bouwmethoden), is het van essentieel belang om te kiezen voor een brandveiligheidsoplossing die toekomstbestendig is.

Leg de lat op het vlak van brandveiligheid hoger en kies voor duurzame gebouwen. Maak je gebouwen vuurbestendig en toekomstbestendig.

Maak van brandveiligheid een centraal aspect in de bouw

Brandveiligheid moet in elk bouwproject een centraal thema zijn – ongeacht het type of de hoogte van een gebouw. Hoewel er regels en voorschriften bestaan over de definitie van hoogbouw, moet je je bewust zijn van de brandrisico's voor elk gebouw. Bewoners van een gebouw veilig houden moet altijd de hoogste prioriteit hebben.

Brandvoorschriften en nadenken over brandveiligheid begint op het moment dat je voor het eerst met een project bezig bent – ongeacht of het om nieuwbouw of renovatie gaat. Risicobeheer en risicobeoordeling zijn belangrijke aspecten die altijd een hoofdrol moeten spelen omwille van de impact van een brand op een gebouw, de bewoners en de eigenaar. Iedereen die bij het ontwerp en de bouw van een gebouw is betrokken, moet met deze aspecten rekening houden (architecten, aannemers, installateurs, eigenaars van gebouwen enz.).

Het is het beste om brandveiligheid vanuit een breed perspectief te benaderen. Die aanpak bestaat niet alleen uit gevelbekleding of isolatiematerialen, maar uit nog veel meer andere technische aspecten, zoals de toepassing van brandcompartimenten binnen het gebouw, brandbestendige dichtingen, een ontsnappings- en noodplan enz. Brandveiligheid is een aspect waarmee je al tijdens de ontwerpfase van een project rekening moet houden. Stel jezelf de vraag of je wilt voldoen aan de bouwvoorschriften, die vaak het absolute minimum betekenen voor brandveiligheid, of een stap extra wil zetten om een gebouw aan te bieden dat nog jarenlang brandveilig zal zijn en mede daardoor zijn economische waarde zal behouden. Als je voor dit laatste kiest, is de keuze voor niet-brandbare materialen een voor de hand liggende optie. Op die manier voorkom je al tijdens de ontwerpfase de risico's die verband houden met brandbare materialen en draag je bij aan een brandveiliger en duurzamer gebouw.

Volstaat het niet als ik de nationale bouwvoorschriften naleef?

Nationale bouwvoorschriften zijn vaak verouderd; in veel gevallen zijn ze jaren geleden ingevoerd en sindsdien niet meer bijgewerkt. Ze houden daardoor geen rekening met moderne ontwikkelingen, zoals de grotere brandlast (consumentenelektronica, meer meubels, nieuwe bouwmaterialen en moderne bouwmethoden) waaraan gebouwen tegenwoordig worden blootgesteld.

In veel Europese landen is het gebruik van niet-brandbare materialen niet verplicht. Als je een volledig brandveilig gebouw wilt bouwen, moet je meer doen dan alleen de voorschriften naleven. Deze vormen vaak slechts het absolute minimum. Het gebruik van niet-brandbare materialen voor gevelbekleding garandeert een maximale veiligheid bij een brand die in het gebouw ontstaat of die via een externe bron (bv. vuilnisbak of voertuig) in het gebouw binnendringt. Zorg er ook voor dat de geteste kit (met een zekere brandclassificatie zoals A2 of B) ook in de uiteindelijke toepassing wordt gebouwd

 

DOWNLOAD ONZE BROCHURE ALS U HIEROVER MEER TE WETEN WILT KOMEN

Meer over brandveiligheid

Wat is hoogbouw of een hoogrisicogebouw?

Op het vlak van brandveiligheid moeten we extra aandacht besteden aan twee soorten gebouwen: hoogbouw en hoogrisicogebouwen. Maar wat betekenen deze termen precies? En waar moet je rekening mee houden voor optimale veiligheid?

Lees meer

De terminologie rond brandveiligheid verklaard

De terminologie rond brandveiligheid kan nogal verwarrend zijn. Wat betekent brandbestendig of brandvertragend? En wat betekent het wanneer bouwmaterialen niet-brandbaar, brandbaar of ontvlambaar worden genoemd?

Lees meer

Waarom onbrandbare gevelbekleding voor hoogbouw en hoogrisicogebouwen?

Zowel voor hoogbouw als hoogrisicogebouwen <link naar high-rise & high-risk> kan de impact van een brand rampzalig zijn. In hoge gebouwen en andere plaatsen waar grote aantallen mensen wonen, slapen en werken, is het belangrijk om zo veel mogelijk aandacht te besteden aan de (brand)veiligheid. De risico's moeten zo beperkt mogelijk worden gehouden, zodat (kwetsbare) bewoners veilig blijven.

Lees meer

Wat zijn de brandrisico's van gevelbekleding? Hoe ga je daarmee om?

Gevelbekleding en brandveiligheid: over deze combinatie is al veel gezegd en geschreven. Als brandbare materialen worden gebruikt voor gevelbekleding of als materialen op de verkeerde manier worden gebruikt, kan dit leiden tot grotere risico's op het vlak van brandveiligheid.

Wanneer u daarentegen de juiste keuzes maakt, kan gevelbekleding een volledig veilige optie zijn. Als je de feiten kent, kun je gemakkelijker de juiste beslissingen nemen.

Lees meer

Hoe wordt gevelbekleding gemaakt en wat betekent dit voor de brandveiligheid?

De calorische waarde van bouwmaterialen heeft een grote invloed op hun prestaties tijdens een brand. Vergelijk de PCS-waarden van de vaakst gebruikte oplossingen voor gevelbekleding en ontdek wat dit betekent voor de brandveiligheid van een gebouw.

Lees meer

Het Euroklasse-systeem: één norm voor brandveiligheid

Het Euroklasse-systeem is de toonaangevende norm in Europa voor de classificatie van bouwmaterialen op het vlak van brandveiligheid. Het is verplicht om dit gestandaardiseerde systeem met consequente kwaliteitsniveaus te gebruiken. Toch wordt vaak nog naar oude normen verwezen. Dit leidt tot verwarring en verkeerde informatie, aangezien die normen op volledig andere testmethoden kunnen zijn gebaseerd.

Lees meer

De SBI-test (EN 13823): waarom is dit de toonaangevende test op het vlak van brandveiligheid?

EN 13501 is de toonaangevende norm voor brandclassificatie van bouwproducten en bouwelementen in Europa. De basis van deze classificatie wordt gevormd door de SBI-test (Single Burning Item). Wat gebeurt er precies tijdens deze test? En wat betekent dit voor de brandveiligheid van een gebouw?

Lees meer

Bij welke temperatuur begint gevelbekleding te branden en rook voort te brengen?

Tegenwoordig verspreiden branden zich 5 tot 10 keer zo snel als tijdens de jaren vijftig van de vorige eeuw. De prestaties van een gebouw tijdens een brand hebben dan ook een grote invloed op de veiligheid van de gebruikers van een gebouw en de eerstehulpverleners.

Brandbare materialen kunnen bijdragen aan de verspreiding van een brand en kunnen giftige rook voortbrengen, wat enorme risico's met zich brengt voor de mensen die zich in het gebouw bevinden.

Wij vinden dat iedereen een veilige omgeving verdient. Waar je ook woont, werkt, speelt of leert: staat voorop. Niet-brandbare bouwmaterialen zijn de beste keuze.

Lees meer

Wat betekent A2? Wat is het verschil tussen een 'A'- en een 'B'-paneel?

Het Euroklasse-systeem, dat de toonaangevende norm in Europa is voor de veiligheidsclassificatie van bouwmaterialen, maakt een onderscheid tussen de niveaus A1, A2, B, C, D, E en F. Zowel A1 als A2 betekent dat het geklasseerde materiaal niet-brandbaar <link naar terminology> is. De niveaus B-F worden gebruikt voor brandbare materialen, hoewel deze niveaus onderling in hoge mate van elkaar verschillen. Het is verplicht om dit gestandaardiseerde systeem met consequente kwaliteitsniveaus te gebruiken. Toch wordt vaak nog naar oude normen verwezen. Dit leidt tot verwarring en verkeerde informatie, aangezien die normen op volledig andere testmethoden kunnen zijn gebaseerd.

Lees meer

Back