Het Euroklasse-systeem: één norm voor brandveiligheid

Het Euroklasse-systeem: één norm voor brandveiligheid

Het Euroklasse-systeem (EN13501-1) is de toonaangevende norm in Europa voor de classificatie van bouwmaterialen op het vlak van brandveiligheid. Het is verplicht om dit gestandaardiseerde systeem met consequente kwaliteitsniveaus te gebruiken. Toch wordt vaak nog naar oude normen verwezen. Dit leidt tot verwarring en verkeerde informatie, aangezien die normen op volledig andere testmethoden kunnen zijn gebaseerd.

Wat is het Euroklasse-systeem?

Het Euroklasse-systeem biedt een indeling in klassen voor de brandreactie van bouwmaterialen en daarmee ook het brandgedrag en de bijdrage aan een brand. De SBI-testmethode is hierbij leidend om de klassen A2 tot D te bepalen. De classificaties A1 en A2 kunnen worden toegekend op basis van een geslaagde niet-brandbaarheidstest. Certificatie door het Euroklasse-systeem is verplicht.

De Euroklasse-classificaties: wat betekent een bepaalde classificatie?

In het Euroklasse-systeem betekent elke classificatie dat voor een product dat binnen een bepaalde uiteindelijke toepassing wordt getest, specifieke parameters worden getest en verkregen. In de laagste klasse (F) wordt niets getest. Bij klasse E wordt alleen kortstondig met een kleine vlam getest. Bij klasse D wordt meer getest en wordt ook rekening gehouden met de verspreiding van rook (s) en de hoeveelheid brandende druppels en deeltjes tijdens de eerste tien minuten van de test (d). Op niveau D komt er voor het eerst een SBI-test bij, waarbij een volledige kit wordt getest. Voor de klassen C en B gelden nog strengere eisen.

In klasse A2 worden alle tests van de vorige classificatieniveaus uitgevoerd en wordt ook een test uitgevoerd om de calorische waarde van het product te bepalen. Voor A1 wordt alleen de calorische inhoud getest, die een heel lage waarde moet hebben. De klassen A1 en A2 worden gedefinieerd als niet-brandbaar: materialen uit deze klassen dragen niet significant bij aan een brand. In het Euroklasse-systeem worden de brandtesten dus eigenlijk gestapeld: in elke klasse worden de regels steeds strenger.

Wat betekenen de toevoegingen s1, s2, s3, d0, d1 en d2?

Terwijl A-F de klasse van een product bepaalt, zijn er ook twee subklassen met een classificatie. De 's' duidt op de hoeveelheid rook die het product tijdens een brand  voortbrengt. Die hoeveelheid kan worden aangeduid als s1 (weinig of geen rook), s2 (zichtbare rook) of s3 (aanzienlijke rook). De 'd' wijst op de brandende druppeltjes en deeltjes tijdens de eerste tien minuten van de brand. Deze waarde kan d0 (geen), d1 (enkele) of d2 (vrij veel) zijn.

Niet-brandbare materialen (Euroklasse A1 en A2) vormen de beste keuze bij hoogbouw en hoogrisicogebouwen

Waarom is het Euroklasse-systeem ingevoerd?

De Europese Unie (EU) introduceerde in 2000 het Euroklasse-systeem met de bedoeling om handelsbelemmeringen tussen afzonderlijke lidstaten weg te nemen. Vóór de invoering moesten fabrikanten van bouwmaterialen hun producten in elk land afzonderlijk laten testen. Al die landen hanteerden hun eigen testmethoden om de brandprestaties van een product te definiëren. Ondernemingen die hun producten in een ander land op de markt wilden brengen, moesten in elk land opnieuw het goedkeuringsproces doorlopen. Deze manier van werken was niet alleen tijdrovend, maar leidde ook tot inconsequentie in de kwaliteitsniveaus. De EU loste dit probleem op door een classificatiesysteem in te voeren dat voor alle lidstaten geldt.

Het Euroklasse-systeem biedt het voordeel dat het de prestaties van een product in de zogenaamde uiteindelijke toepassing test. Het evalueert ook meerdere aspecten zoals ontvlambaarheid, verspreiding van vlammen, warmte-emissie enz. Nationale testmethoden beperken zich vaak tot de verspreiding van de vlammen over bijvoorbeeld het productoppervlak.

Wat betekent dit voor oude nationale classificaties? Is het mogelijk om nationale klassen met de internationale norm te vergelijken?

In heel Europa wordt het Euroklasse-systeem erkend als de norm voor brandveiligheid. In principe betekent dit dat het niet langer is toegestaan om de oudere (nationale) classificaties toe te passen. Het Euroklasse-systeem wordt in de nationale bouwvoorschriften en -codes geïntegreerd (verplicht), maar vaak blijft de verwijzing naar de oude normen in deze aanpassing behouden. Dit leidt tot verwarring en verkeerde informatie. Nationale classificaties zijn niet dezelfde als die van de Euroklasse, aangezien de testmethoden volledig anders zijn.

Soms lijkt het alsof er tabellen bestaan waarin de oudere classificaties of voorschriften naar Euroklasse worden 'vertaald', maar dit zijn tabellen voor wetgevende doeleinden, die niets zeggen over de prestaties van materialen bij een brand. Het is niet mogelijk om een nationale classificatie te gebruiken om aanspraak te maken op een Euroklasse.

Het is daarom ten zeerste aan te raden om altijd het Euroklasse-systeem te gebruiken en verwijzingen naar oudere classificaties niet te vertrouwen en ze in twijfel te trekken.

Een second opinion nodig? We staan voor je klaar!

Meer over brandveiligheid

Wat is hoogbouw of een hoogrisicogebouw?

Op het vlak van brandveiligheid moeten we extra aandacht besteden aan twee soorten gebouwen: hoogbouw en hoogrisicogebouwen. Maar wat betekenen deze termen precies? En waar moet je rekening mee houden voor optimale veiligheid?

Lees meer

De terminologie rond brandveiligheid verklaard

De terminologie rond brandveiligheid kan nogal verwarrend zijn. Wat betekent brandbestendig of brandvertragend? En wat betekent het wanneer bouwmaterialen niet-brandbaar, brandbaar of ontvlambaar worden genoemd?

Lees meer

Waarom onbrandbare gevelbekleding voor hoogbouw en hoogrisicogebouwen?

Zowel voor hoogbouw als hoogrisicogebouwen <link naar high-rise & high-risk> kan de impact van een brand rampzalig zijn. In hoge gebouwen en andere plaatsen waar grote aantallen mensen wonen, slapen en werken, is het belangrijk om zo veel mogelijk aandacht te besteden aan de (brand)veiligheid. De risico's moeten zo beperkt mogelijk worden gehouden, zodat (kwetsbare) bewoners veilig blijven.

Lees meer

Wat zijn de brandrisico's van gevelbekleding? Hoe ga je daarmee om?

Gevelbekleding en brandveiligheid: over deze combinatie is al veel gezegd en geschreven. Als brandbare materialen worden gebruikt voor gevelbekleding of als materialen op de verkeerde manier worden gebruikt, kan dit leiden tot grotere risico's op het vlak van brandveiligheid.

Wanneer u daarentegen de juiste keuzes maakt, kan gevelbekleding een volledig veilige optie zijn. Als je de feiten kent, kun je gemakkelijker de juiste beslissingen nemen.

Lees meer

Hoe wordt gevelbekleding gemaakt en wat betekent dit voor de brandveiligheid?

De calorische waarde van bouwmaterialen heeft een grote invloed op hun prestaties tijdens een brand. Vergelijk de PCS-waarden van de vaakst gebruikte oplossingen voor gevelbekleding en ontdek wat dit betekent voor de brandveiligheid van een gebouw.

Lees meer

De SBI-test (EN 13823): waarom is dit de toonaangevende test op het vlak van brandveiligheid?

EN 13501 is de toonaangevende norm voor brandclassificatie van bouwproducten en bouwelementen in Europa. De basis van deze classificatie wordt gevormd door de SBI-test (Single Burning Item). Wat gebeurt er precies tijdens deze test? En wat betekent dit voor de brandveiligheid van een gebouw?

Lees meer

Bij welke temperatuur begint gevelbekleding te branden en rook voort te brengen?

Tegenwoordig verspreiden branden zich 5 tot 10 keer zo snel als tijdens de jaren vijftig van de vorige eeuw. De prestaties van een gebouw tijdens een brand hebben dan ook een grote invloed op de veiligheid van de gebruikers van een gebouw en de eerstehulpverleners.

Brandbare materialen kunnen bijdragen aan de verspreiding van een brand en kunnen giftige rook voortbrengen, wat enorme risico's met zich brengt voor de mensen die zich in het gebouw bevinden.

Wij vinden dat iedereen een veilige omgeving verdient. Waar je ook woont, werkt, speelt of leert: staat voorop. Niet-brandbare bouwmaterialen zijn de beste keuze.

Lees meer

Wat betekent A2? Wat is het verschil tussen een 'A'- en een 'B'-paneel?

Het Euroklasse-systeem, dat de toonaangevende norm in Europa is voor de veiligheidsclassificatie van bouwmaterialen, maakt een onderscheid tussen de niveaus A1, A2, B, C, D, E en F. Zowel A1 als A2 betekent dat het geklasseerde materiaal niet-brandbaar <link naar terminology> is. De niveaus B-F worden gebruikt voor brandbare materialen, hoewel deze niveaus onderling in hoge mate van elkaar verschillen. Het is verplicht om dit gestandaardiseerde systeem met consequente kwaliteitsniveaus te gebruiken. Toch wordt vaak nog naar oude normen verwezen. Dit leidt tot verwarring en verkeerde informatie, aangezien die normen op volledig andere testmethoden kunnen zijn gebaseerd.

Lees meer

Vanaf wanneer moet je rekening houden met brandvoorschriften? Begint die verplichting vanaf een bepaalde hoogte?

Voldoen aan de brandvoorschriften kan een grote uitdaging zijn. Brand- en bouwvoorschriften verschillen van land tot land. Houd er ook rekening mee dat deze voorschriften vaak verouderd zijn. Aangezien ze dateren uit een tijd dat de wereld er heel anders uitzag (minder consumentenelektronica, andere bouwmethoden), is het van essentieel belang om te kiezen voor een brandveiligheidsoplossing die toekomstbestendig is.

Lees meer

Back