Hoe wordt gevelbekleding gemaakt en wat betekent dit voor de brandveiligheid?

Hoe wordt gevelbekleding gemaakt en wat betekent dit voor de brandveiligheid?

De calorische waarde van bouwmaterialen heeft een grote invloed op hun prestaties tijdens een brand. Vergelijk de PCS-waarden van de vaakst gebruikte oplossingen voor gevelbekleding en ontdek wat dit betekent voor de brandveiligheid van een gebouw.

ACP en ACM: wat zijn de risico's hangen op het vlak van brandveiligheid?

ACP (Aluminium Composiet Platen) of ACM (Aluminium Composiet Materialen) zijn vlakke panelen die bestaan uit twee dunne aluminium platen die met een kern van een ander materiaal verbonden zijn. Standaard wordt voor die kern polyethyleen (PE) of polyurethaan (PU) gebruikt. Die materialen zijn brandbaar en scoren slecht op het vlak van het brandgedrag. Om die prestaties te verbeteren, kunnen ze met brandvertragende middelen worden behandeld of zelfs volledig worden vervangen door minerale kernen. ACP's worden vaak gebruikt voor externe (gevel)bekledingen van gebouwen, isolatie- en bewegwijzeringstoepassingen.

Hoe wordt High Pressure Laminate (HPL) gemaakt?

HPL (High Pressure Laminate – hogedruklaminaat)-panelen zijn gemaakt van met hars geïmpregneerde celluloselagen die onder invloed van hoge temperaturen en hoge druk worden uitgehard. Voor die lagen wordt vaak bekledings-, decoratief of kraftpapier gebruikt. HPL-panelen bestaan voor ongeveer 60-70 % uit papier en voor ongeveer 30-40 % uit thermohardend hars. Al deze materialen zijn van nature brandbaar en scoren daardoor slecht op het vlak van brandprestaties. Deze prestaties kunnen worden verbeterd door brandvertragende middelen toe te voegen, maar ook dan blijft de calorische waarde van deze materialen hoog.

Vezelcement en brandveiligheid

Vezelcement is een composietmateriaal, dat gemaakt is van cement dat is versterkt met cellulosevezels. Panelen van vezelcement kunnen vooraf of achteraf worden beschilderd of gekleurd. Het brandveiligheid van vezelcementpanelen is mede dankzij hun lage calorische waarde heel goed.

Steenwolvezels: van nature brandbestendig

De panelen van Rockpanel zijn gemaakt van sterk gecomprimeerde steenwolvezels van het natuurlijke materiaal basalt (vulkanisch gesteente). De panelen worden met een decoratieve coating afgewerkt. Voor het binden van de vezels worden kleine hoeveelheden thermohardend hars gebruikt. Hierdoor ontstaat een paneel met een lage calorische inhoud en heel goede brandbestendigheid.

Het is de binnenkant die telt.
Aanvaard geen compromissen op het vlak van veiligheid.

Waarom is de calorische waarde van materialen voor gevelbekleding belangrijk?

De calorische waarde is de hoeveelheid energie die wordt geproduceerd bij de volledige verbranding van een materiaal. Die hoeveelheid energie bepaalt hoeveel warmte een specifiek materiaal aan een brand toevoegt. Meer warmte betekent dat de brand zich sneller kan verspreiden. Het calorische gehalte van een paneel wordt aangeduid door de PCS-waarde (waarbij PCS staat voor de Franse term 'Pouvoir Calorifique Supérieur'). Hoe hoger de PCS-waarde, des te groter de calorische waarde van een paneel. Niet-brandbaar gevelmateriaal (Euroklasse A1 en A2) heeft een heel lage calorische waarde en draagt daardoor slechts in heel beperkte mate bij tot de brand. De classificatie van deze niet-brandbare materialen heeft een bovenlimiet op de PCS-waarden.

PCS-waarden vergelijken

Algemeen gesteld kunnen we zeggen: hoe lager de calorische waarde (PCS-waarde) van een product, des te beter presteert dat materiaal op het vlak van brandveiligheid. Maar wat betekent dit precies? Op het vlak van PCS-waarde springen twee panelen eruit: vezelcement en steenwol (Rockpanel). Beide materialen hebben een heel laag calorisch gehalte. Steenwol bijvoorbeeld is gemaakt van basalt, een natuurlijk vulkanisch gesteente, dat van nature tegen uiterst hoge temperaturen bestand is.

Wat gebeurt er met een gebouw met ACM- of ACP-gevelbekleding bij een brand?

Voor ACM/ACP en HPL is de toestand een stuk ingewikkelder. In veel gevallen is de kern van ACM-panelen gemaakt van polyethyleen (PE) of polyurethaan (PUR), materialen die bijzonder licht ontvlambaar zijn. Bij een brand kunnen de panelen delamineren, waardoor de kern komt bloot te liggen, met alle gevolgen van dien. Het probleem van een blootliggende kern wordt nog groter wanneer de kern in zogenaamde cassettes is geprofileerd (een vaak gebruikte toepassing bij ACP's). Sommige ACP-panelen hebben daarentegen een brandvertragende of zelfs een niet-brandbare kern, waardoor ze een lagere calorische waarde hebben.

Brandvertragende middelen worden gebruikt om hoge calorische waarden te verbergen

Zijn HPL-panelen brandveilig?

HPL-panelen bevatten veel organisch materiaal, dat bij hitte zal gaan branden. Daardoor wordt dit materiaal geclassificeerd als brandbaar. Dit verklaart ook waarom fabrikanten ervoor kiezen om brandvertragers in deze producten te gebruiken. Die bestanddelen zijn nodig om de panelen in de SBI-test te laten slagen. Wie er echter helemaal zeker wil van zijn dat hij een totaal brandveilige oplossing aanbiedt, gebruikt best niet-brandbare panelen in de plaats van panelen met brandvertragers die hun hoge calorische waarde 'maskeren' en daardoor minder betrouwbare prestaties leveren.

Lees meer over het verschil tussen A- en B-panelen

Meer over brandveiligheid

Wat is hoogbouw of een hoogrisicogebouw?

Op het vlak van brandveiligheid moeten we extra aandacht besteden aan twee soorten gebouwen: hoogbouw en hoogrisicogebouwen. Maar wat betekenen deze termen precies? En waar moet je rekening mee houden voor optimale veiligheid?

Lees meer

De terminologie rond brandveiligheid verklaard

De terminologie rond brandveiligheid kan nogal verwarrend zijn. Wat betekent brandbestendig of brandvertragend? En wat betekent het wanneer bouwmaterialen niet-brandbaar, brandbaar of ontvlambaar worden genoemd?

Lees meer

Waarom onbrandbare gevelbekleding voor hoogbouw en hoogrisicogebouwen?

Zowel voor hoogbouw als hoogrisicogebouwen <link naar high-rise & high-risk> kan de impact van een brand rampzalig zijn. In hoge gebouwen en andere plaatsen waar grote aantallen mensen wonen, slapen en werken, is het belangrijk om zo veel mogelijk aandacht te besteden aan de (brand)veiligheid. De risico's moeten zo beperkt mogelijk worden gehouden, zodat (kwetsbare) bewoners veilig blijven.

Lees meer

Wat zijn de brandrisico's van gevelbekleding? Hoe ga je daarmee om?

Gevelbekleding en brandveiligheid: over deze combinatie is al veel gezegd en geschreven. Als brandbare materialen worden gebruikt voor gevelbekleding of als materialen op de verkeerde manier worden gebruikt, kan dit leiden tot grotere risico's op het vlak van brandveiligheid.

Wanneer u daarentegen de juiste keuzes maakt, kan gevelbekleding een volledig veilige optie zijn. Als je de feiten kent, kun je gemakkelijker de juiste beslissingen nemen.

Lees meer

Het Euroklasse-systeem: één norm voor brandveiligheid

Het Euroklasse-systeem is de toonaangevende norm in Europa voor de classificatie van bouwmaterialen op het vlak van brandveiligheid. Het is verplicht om dit gestandaardiseerde systeem met consequente kwaliteitsniveaus te gebruiken. Toch wordt vaak nog naar oude normen verwezen. Dit leidt tot verwarring en verkeerde informatie, aangezien die normen op volledig andere testmethoden kunnen zijn gebaseerd.

Lees meer

De SBI-test (EN 13823): waarom is dit de toonaangevende test op het vlak van brandveiligheid?

EN 13501 is de toonaangevende norm voor brandclassificatie van bouwproducten en bouwelementen in Europa. De basis van deze classificatie wordt gevormd door de SBI-test (Single Burning Item). Wat gebeurt er precies tijdens deze test? En wat betekent dit voor de brandveiligheid van een gebouw?

Lees meer

Bij welke temperatuur begint gevelbekleding te branden en rook voort te brengen?

Tegenwoordig verspreiden branden zich 5 tot 10 keer zo snel als tijdens de jaren vijftig van de vorige eeuw. De prestaties van een gebouw tijdens een brand hebben dan ook een grote invloed op de veiligheid van de gebruikers van een gebouw en de eerstehulpverleners.

Brandbare materialen kunnen bijdragen aan de verspreiding van een brand en kunnen giftige rook voortbrengen, wat enorme risico's met zich brengt voor de mensen die zich in het gebouw bevinden.

Wij vinden dat iedereen een veilige omgeving verdient. Waar je ook woont, werkt, speelt of leert: staat voorop. Niet-brandbare bouwmaterialen zijn de beste keuze.

Lees meer

Wat betekent A2? Wat is het verschil tussen een 'A'- en een 'B'-paneel?

Het Euroklasse-systeem, dat de toonaangevende norm in Europa is voor de veiligheidsclassificatie van bouwmaterialen, maakt een onderscheid tussen de niveaus A1, A2, B, C, D, E en F. Zowel A1 als A2 betekent dat het geklasseerde materiaal niet-brandbaar <link naar terminology> is. De niveaus B-F worden gebruikt voor brandbare materialen, hoewel deze niveaus onderling in hoge mate van elkaar verschillen. Het is verplicht om dit gestandaardiseerde systeem met consequente kwaliteitsniveaus te gebruiken. Toch wordt vaak nog naar oude normen verwezen. Dit leidt tot verwarring en verkeerde informatie, aangezien die normen op volledig andere testmethoden kunnen zijn gebaseerd.

Lees meer

Vanaf wanneer moet je rekening houden met brandvoorschriften? Begint die verplichting vanaf een bepaalde hoogte?

Voldoen aan de brandvoorschriften kan een grote uitdaging zijn. Brand- en bouwvoorschriften verschillen van land tot land. Houd er ook rekening mee dat deze voorschriften vaak verouderd zijn. Aangezien ze dateren uit een tijd dat de wereld er heel anders uitzag (minder consumentenelektronica, andere bouwmethoden), is het van essentieel belang om te kiezen voor een brandveiligheidsoplossing die toekomstbestendig is.

Lees meer

Back