Waarom is de SBI-test (EN 13823) de toonaangevende test voor brandveiligheid?

Waarom is de SBI-test (EN 13823) de toonaangevende test voor brandveiligheid?

EN 13501-1 (Euroklasse-systeem) is de toonaangevende norm voor brandclassificatie van bouwproducten en bouwelementen in Europa. De basis van deze classificatie wordt gevormd door de SBI-test (Single Burning Item). Wat gebeurt er precies tijdens deze test? En wat betekent dit voor de brandveiligheid van een gebouw?

Wat is een SBI-test (Single Burning Item-test - EN 13823)?

Een SBI-test (Single Burning Item) simuleert het begin van een brand om het brandgedrag van bouwproducten te bepalen. Het geteste materiaal (kit) krijgt een Euroklasse-classificatie op basis van de verschillende parameters die tijdens de test zijn gemeten. Die parameters omvatten de verspreiding van de vlammen, de ontvlambaarheid, de hoeveelheid warmte, het vrijkomen van rook en giftige gassen en het antwoord op de vraag of een brandend product smelt, druppelt of schroeit. De classificatie is gebaseerd op een bepaalde uiteindelijke toepassing en toepassingsgebied daaromheen.

Waar moet je rekening mee houden met betrekking tot SBI-tests?

Tijdens een SBI-test wordt een specifieke combinatie van bouwmaterialen getest: daarbij wordt een bepaald type isolatiemateriaal gebruikt, wordt een bepaald type achterconstructie gekozen, enz. Dit is de zogenaamde uiteindelijke toepassing. De testresultaten gelden alleen voor deze specifieke opbouw van de constructie. Aangezien het niet mogelijk is om alle mogelijke variaties te testen, voorziet de norm de zogenaamde toepassingsgebiedsregels. Dankzij deze set vooraf bepaalde regels (die deel uitmaakt van de geharmoniseerde technische specificatie van een bouwproduct) is het mogelijk om de testresultaten uit te breiden naar andere combinaties van bouwmaterialen waarvan bewezen is dat de brandreactie hetzelfde is.

Tijdens het ontwerp en de realisatie van een gebouw kan een kit meerdere veranderingen ondergaan. Soms uit noodzaak, soms als gevolg van keuzes die binnen de toeleveringsketen werden gemaakt. In die gevallen is de brandveiligheid alleen gegrandeerd wanneer een combinatie van bouwmaterialen binnen het toepassingsgebied van een classificatie valt. Als een paneel bijvoorbeeld met minerale wol wordt getest en vervolgens met een ander type isolatiemateriaal wordt gebruikt, is de classificatie op basis van de SBI-test alleen geldig met niet-brandbaar isolatiemateriaal. Met brandbaar isolatiemateriaal is de classificatie niet meer geldig, aangezien de kit een ander brandgedrag kan vertonen.

Een ander probleem is de onduidelijkheid die over de testresultaten bestaat. Testverslagen worden niet altijd openbaar gemaakt. In dat geval weet je niet welke combinatie van materialen precies is getest. Je kunt er daarom niet vanuit gaan dat een kit bijvoorbeeld van Euroklasse B zal zijn als het isolatiemateriaal B en ook het paneel B is. Om de onzekerheid als gevolg van al deze problemen rond een SBI-test te voorkomen, is het advies om alleen niet-brandbare materialen te gebruiken voor zowel de isolatie als de gevelbekledingspanelen, aangezien alle classificaties van gevelpanelen in de geharmoniseerde technische specificaties met minerale wol worden gedefinieerd.

Wilt u meer weten over de Europese testmethoden?

Download onze brochure

Meer over brandveiligheid

Wat is hoogbouw of een hoogrisicogebouw?

Op het vlak van brandveiligheid moeten we extra aandacht besteden aan twee soorten gebouwen: hoogbouw en hoogrisicogebouwen. Maar wat betekenen deze termen precies? En waar moet je rekening mee houden voor optimale veiligheid?

Lees meer

De terminologie rond brandveiligheid verklaard

De terminologie rond brandveiligheid kan nogal verwarrend zijn. Wat betekent brandbestendig of brandvertragend? En wat betekent het wanneer bouwmaterialen niet-brandbaar, brandbaar of ontvlambaar worden genoemd?

Lees meer

Waarom onbrandbare gevelbekleding voor hoogbouw en hoogrisicogebouwen?

Zowel voor hoogbouw als hoogrisicogebouwen <link naar high-rise & high-risk> kan de impact van een brand rampzalig zijn. In hoge gebouwen en andere plaatsen waar grote aantallen mensen wonen, slapen en werken, is het belangrijk om zo veel mogelijk aandacht te besteden aan de (brand)veiligheid. De risico's moeten zo beperkt mogelijk worden gehouden, zodat (kwetsbare) bewoners veilig blijven.

Lees meer

Wat zijn de brandrisico's van gevelbekleding? Hoe ga je daarmee om?

Gevelbekleding en brandveiligheid: over deze combinatie is al veel gezegd en geschreven. Als brandbare materialen worden gebruikt voor gevelbekleding of als materialen op de verkeerde manier worden gebruikt, kan dit leiden tot grotere risico's op het vlak van brandveiligheid.

Wanneer u daarentegen de juiste keuzes maakt, kan gevelbekleding een volledig veilige optie zijn. Als je de feiten kent, kun je gemakkelijker de juiste beslissingen nemen.

Lees meer

Hoe wordt gevelbekleding gemaakt en wat betekent dit voor de brandveiligheid?

De calorische waarde van bouwmaterialen heeft een grote invloed op hun prestaties tijdens een brand. Vergelijk de PCS-waarden van de vaakst gebruikte oplossingen voor gevelbekleding en ontdek wat dit betekent voor de brandveiligheid van een gebouw.

Lees meer

Het Euroklasse-systeem: één norm voor brandveiligheid

Het Euroklasse-systeem is de toonaangevende norm in Europa voor de classificatie van bouwmaterialen op het vlak van brandveiligheid. Het is verplicht om dit gestandaardiseerde systeem met consequente kwaliteitsniveaus te gebruiken. Toch wordt vaak nog naar oude normen verwezen. Dit leidt tot verwarring en verkeerde informatie, aangezien die normen op volledig andere testmethoden kunnen zijn gebaseerd.

Lees meer

Bij welke temperatuur begint gevelbekleding te branden en rook voort te brengen?

Tegenwoordig verspreiden branden zich 5 tot 10 keer zo snel als tijdens de jaren vijftig van de vorige eeuw. De prestaties van een gebouw tijdens een brand hebben dan ook een grote invloed op de veiligheid van de gebruikers van een gebouw en de eerstehulpverleners.

Brandbare materialen kunnen bijdragen aan de verspreiding van een brand en kunnen giftige rook voortbrengen, wat enorme risico's met zich brengt voor de mensen die zich in het gebouw bevinden.

Wij vinden dat iedereen een veilige omgeving verdient. Waar je ook woont, werkt, speelt of leert: staat voorop. Niet-brandbare bouwmaterialen zijn de beste keuze.

Lees meer

Wat betekent A2? Wat is het verschil tussen een 'A'- en een 'B'-paneel?

Het Euroklasse-systeem, dat de toonaangevende norm in Europa is voor de veiligheidsclassificatie van bouwmaterialen, maakt een onderscheid tussen de niveaus A1, A2, B, C, D, E en F. Zowel A1 als A2 betekent dat het geklasseerde materiaal niet-brandbaar <link naar terminology> is. De niveaus B-F worden gebruikt voor brandbare materialen, hoewel deze niveaus onderling in hoge mate van elkaar verschillen. Het is verplicht om dit gestandaardiseerde systeem met consequente kwaliteitsniveaus te gebruiken. Toch wordt vaak nog naar oude normen verwezen. Dit leidt tot verwarring en verkeerde informatie, aangezien die normen op volledig andere testmethoden kunnen zijn gebaseerd.

Lees meer

Vanaf wanneer moet je rekening houden met brandvoorschriften? Begint die verplichting vanaf een bepaalde hoogte?

Voldoen aan de brandvoorschriften kan een grote uitdaging zijn. Brand- en bouwvoorschriften verschillen van land tot land. Houd er ook rekening mee dat deze voorschriften vaak verouderd zijn. Aangezien ze dateren uit een tijd dat de wereld er heel anders uitzag (minder consumentenelektronica, andere bouwmethoden), is het van essentieel belang om te kiezen voor een brandveiligheidsoplossing die toekomstbestendig is.

Lees meer

Back