Bij welke temperatuur begint gevelbekleding te branden?

Bij welke temperatuur begint gevelbekleding te branden?

Tegenwoordig verspreiden branden zich 5 tot 10 keer zo snel als tijdens de jaren vijftig van de vorige eeuw. De prestaties van een gebouw tijdens een brand hebben dan ook een grote invloed op de veiligheid van de gebruikers van een gebouw en de eerstehulpverleners.

Brandbare materialen kunnen bijdragen aan de verspreiding van een brand en kunnen giftige rook voortbrengen, wat enorme risico's met zich brengt voor de mensen die zich in het gebouw bevinden.

Wij vinden dat iedereen een veilige omgeving verdient. Waar je ook woont, werkt, speelt of leert: staat voorop. Niet-brandbare bouwmaterialen zijn de beste keuze.

Brandbare materialen en rookvorming

Bij een brand komen meer mensen om door de inademing van giftige rook dan door het vuur. Alle brandbare materialen brengen een zekere hoeveelheid giftige rook voort wanneer ze branden. Hoeveel giftige rook vrijkomt, is afhankelijk van het materiaal, de hoeveelheid zuurstof die beschikbaar is en de duur van de brand.

Tijdens de eerste fases van een brand, vóór de ontbranding, is de rook afkomstig uit de eerste voorwerpen die ontsteken (vaak meubels en andere zaken die zich in de kamer bevinden). Naarmate de brand zich uitbreidt en het ontbrandingspunt wordt bereikt, neemt het volume en de giftigheid van de rook die wordt gevormd aanzienlijk toe. De brand kan dan de inhoud van de kamer en brandbare bouwmaterialen blijven verteren (ook aan de buitenkant van het gebouw als de brand door de ramen breekt), waardoor de brand nog meer wordt gevoed en de hoeveelheid giftige rook verder toeneemt. De brand en de rook die zich door het gebouw en langs de gevel naar boven verspreiden, bedreigen dan ook gebruikers in andere delen van het gebouw, ver van de brandhaard, waardoor ontsnappen nog moeilijker wordt.

Hoe presteert gevelbekleding van Rockpanel tijdens een brand?

Het basismateriaal van Rockpanel-panelen is gemaakt van basalt, een vulkanisch gesteente dat niet brandt. Dit materiaal smelt pas bij uiterst hoge temperaturen (vanaf 1000 °C). Rockpanel gevelpanelen hebben daarom slechts een heel lage calorische waarde. Dit is toe te schrijven aan de kleine hoeveelheid bindmiddel, die bij een brand ontbindt. Maar zelfs dan branden de panelen nog niet dankzij het gebruik van steenwolvezels. De lage calorische waarde impliceert dat de panelen slechts in heel beperkte mate bijdragen aaneen brand.

Brandveiligheid: het volledige plaatje

Hou er rekening mee dat Rockpanel-panelen – net als alle andere gevelbekledingspanelen – altijd deel uitmaken van een kit, die bestaat uit panelen, isolatiemateriaal en achterconstructie. Er bestaan verschillende soorten isolatiemateriaal en achterconstructies, die allemaal een eigen brandgedrag vertonen en op hun eigen manier bijdragen tot de vorming van rook. Op het vlak van rookvorming kun je het risico al tijdens de ontwerpfase voorkomen als je alleen niet-brandbare materialen gebruikt.

Meer over brandveiligheid

Wat is hoogbouw of een hoogrisicogebouw?

Op het vlak van brandveiligheid moeten we extra aandacht besteden aan twee soorten gebouwen: hoogbouw en hoogrisicogebouwen. Maar wat betekenen deze termen precies? En waar moet je rekening mee houden voor optimale veiligheid?

Lees meer

De terminologie rond brandveiligheid verklaard

De terminologie rond brandveiligheid kan nogal verwarrend zijn. Wat betekent brandbestendig of brandvertragend? En wat betekent het wanneer bouwmaterialen niet-brandbaar, brandbaar of ontvlambaar worden genoemd?

Lees meer

Waarom onbrandbare gevelbekleding voor hoogbouw en hoogrisicogebouwen?

Zowel voor hoogbouw als hoogrisicogebouwen <link naar high-rise & high-risk> kan de impact van een brand rampzalig zijn. In hoge gebouwen en andere plaatsen waar grote aantallen mensen wonen, slapen en werken, is het belangrijk om zo veel mogelijk aandacht te besteden aan de (brand)veiligheid. De risico's moeten zo beperkt mogelijk worden gehouden, zodat (kwetsbare) bewoners veilig blijven.

Lees meer

Wat zijn de brandrisico's van gevelbekleding? Hoe ga je daarmee om?

Gevelbekleding en brandveiligheid: over deze combinatie is al veel gezegd en geschreven. Als brandbare materialen worden gebruikt voor gevelbekleding of als materialen op de verkeerde manier worden gebruikt, kan dit leiden tot grotere risico's op het vlak van brandveiligheid.

Wanneer u daarentegen de juiste keuzes maakt, kan gevelbekleding een volledig veilige optie zijn. Als je de feiten kent, kun je gemakkelijker de juiste beslissingen nemen.

Lees meer

Hoe wordt gevelbekleding gemaakt en wat betekent dit voor de brandveiligheid?

De calorische waarde van bouwmaterialen heeft een grote invloed op hun prestaties tijdens een brand. Vergelijk de PCS-waarden van de vaakst gebruikte oplossingen voor gevelbekleding en ontdek wat dit betekent voor de brandveiligheid van een gebouw.

Lees meer

Het Euroklasse-systeem: één norm voor brandveiligheid

Het Euroklasse-systeem is de toonaangevende norm in Europa voor de classificatie van bouwmaterialen op het vlak van brandveiligheid. Het is verplicht om dit gestandaardiseerde systeem met consequente kwaliteitsniveaus te gebruiken. Toch wordt vaak nog naar oude normen verwezen. Dit leidt tot verwarring en verkeerde informatie, aangezien die normen op volledig andere testmethoden kunnen zijn gebaseerd.

Lees meer

De SBI-test (EN 13823): waarom is dit de toonaangevende test op het vlak van brandveiligheid?

EN 13501 is de toonaangevende norm voor brandclassificatie van bouwproducten en bouwelementen in Europa. De basis van deze classificatie wordt gevormd door de SBI-test (Single Burning Item). Wat gebeurt er precies tijdens deze test? En wat betekent dit voor de brandveiligheid van een gebouw?

Lees meer

Wat betekent A2? Wat is het verschil tussen een 'A'- en een 'B'-paneel?

Het Euroklasse-systeem, dat de toonaangevende norm in Europa is voor de veiligheidsclassificatie van bouwmaterialen, maakt een onderscheid tussen de niveaus A1, A2, B, C, D, E en F. Zowel A1 als A2 betekent dat het geklasseerde materiaal niet-brandbaar <link naar terminology> is. De niveaus B-F worden gebruikt voor brandbare materialen, hoewel deze niveaus onderling in hoge mate van elkaar verschillen. Het is verplicht om dit gestandaardiseerde systeem met consequente kwaliteitsniveaus te gebruiken. Toch wordt vaak nog naar oude normen verwezen. Dit leidt tot verwarring en verkeerde informatie, aangezien die normen op volledig andere testmethoden kunnen zijn gebaseerd.

Lees meer

Vanaf wanneer moet je rekening houden met brandvoorschriften? Begint die verplichting vanaf een bepaalde hoogte?

Voldoen aan de brandvoorschriften kan een grote uitdaging zijn. Brand- en bouwvoorschriften verschillen van land tot land. Houd er ook rekening mee dat deze voorschriften vaak verouderd zijn. Aangezien ze dateren uit een tijd dat de wereld er heel anders uitzag (minder consumentenelektronica, andere bouwmethoden), is het van essentieel belang om te kiezen voor een brandveiligheidsoplossing die toekomstbestendig is.

Lees meer

Back