De terminologie rond brandveiligheid verklaard

De terminologie rond brandveiligheid verklaard

De terminologie rond brandveiligheid kan nogal verwarrend zijn. Wat betekent brandweerstand’of brandvertragend? En wat betekent het wanneer bouwmaterialen niet-brandbaar, brandbaar of ontvlambaar worden genoemd?

Wat betekent niet-brandbaar?

Niet-brandbaar betekent simpelweg dat een materiaal niet bijdraagt aan een brand. De gradatie van niet-brandbaarheid wordt aangeduid met het Euroklasse-systeem, waarbij de klassen A1 en A2 niet-brandbaar en B-F brandbaar zijn. Wanneer je niet-brandbare materialen gebruikt, elimineer je risico’s al in de ontwerpfase, aangezien deze materialen niet significant bijdragen aan een brand. De niet-brandbaarheid (Klasse A1, A2) wordt onder andere gegarandeerd door grenswaarden vast te leggen voor de calorische inhoud (PCS-waarden). Bij brandbare materialen (Klasse B - F) ligt de calorische waarde veel hoger en dus boven die grenswaarden.

Wat zijn brandbare materialen?

Brandbare materialen hebben een hogere calorische waarde dan niet-brandbare materialen en kunnen daardoor bijdragen aan de verspreiding van een brand. In het Euroklasse-systeem zijn klassen B tot F brandbaar. Het is belangrijk om hierbij te letten op de betekenis van de verschillende Euroklasse-indelingen: een B-classificatie dicht bij de A2-grens is veel veiliger dan een F-classificatie, wat betekent dat het materiaal niet is geslaagd voor de tests voor een hogere klasse.

Voor hoogbouw en hoogrisicogebouwen adviseren we om altijd niet-brandbare materialen te gebruiken.

Kom meer te weten over niet-brandbare en brandbare bouwmaterialen

Wat betekent brandvertragend?

Brandvertragende middelen of brandvertragers zijn additieven die worden gebruikt bij brandbare materialen met de bedoeling om de ontbranding van die materialen te vertragen. Deze additieven worden verbruikt wanneer ze aan vuur worden blootgesteld; ze vertragen de brandbaarheid, maar verminderen die niet.

Wat zijn licht ontvlambare materialen?

Licht ontvlambare materialen met Euroklasse E en F zijn resp. zeer brandbaar en uiterst brandbaar en/of kunnen al vlam vatten bij een zeer lage temperatuurgrenswaarde.

Wat betekent brandweerstand’?

Wanneer er toch een brand uitbreekt, wordt er vaak gesproken over brandweerstand. Hierbij gaat het erom hoe lang voorkomen kan worden dat de brand zich verspreidt tussen afzonderlijke ruimten of verdiepingen (compartimenten) in een gebouw. De brandweerstand’wordt daarom bepaald door de totale bouwkundige opzet, de constructie en de toestand van een gebouw. De classificatie van de brandweerstand’wordt meestal weergegeven als een maximale tijd (in minuten uitgedrukt) waarbinnen mensen op een veilige manier aan een brand kunnen ontsnappen.

Wat zijn brandwerende voorzieningen of zogenaamde "firestops"?

Brandwerende voorzieningen of "firestops" zijn elementen die in de spouwen van een gevel worden geplaatst, die moeten voorkomen dat de brand zich via de spouw verspreidt. Je zou kunnen stellen dat het risico op verspreiding van een brand via de spouw zeer beperkt is wanneer niet-brandbare isolatie, gevelbekleding èn achterconstructie (Euroklasse A1-A2) worden gebruikt. Toch wordt het gebruik van "firestops" vaak voorgeschreven in nationale bouwvoorschriften of bouwcodes. Algemeen gesteld kunnen brandwerende voorzieningen in twee categorieën worden ingedeeld: verticaal en horizontaal.

Wat is het verschil tussen horizontale en verticale brandwerende voorzieningen?

Bij geventileerde gevels worden vaak verticale brandwerende voorzieningen gebruikt, die ook wel verticale "firestops" worden genoemd. Deze zorgen er voor  dat de brand zich niet in horizontale richting verspreidt.

Horizontale "firestops" worden zo ontworpen dat ze in normale omstandigheden een luchtstroom achter een geventileerde gevel mogelijk maken en dat ze bij een brand de spouw afsluiten. Hiervoor worden ofwel opzwellende barrières of metalen elementen met een vernauwde ventilatie doorgang welke langs de gevelplaat ventileert.

Meer over brandveiligheid

Wat is hoogbouw of een hoogrisicogebouw?

Op het vlak van brandveiligheid moeten we extra aandacht besteden aan twee soorten gebouwen: hoogbouw en hoogrisicogebouwen. Maar wat betekenen deze termen precies? En waar moet je rekening mee houden voor optimale veiligheid?

Lees meer

Waarom onbrandbare gevelbekleding voor hoogbouw en hoogrisicogebouwen?

Zowel voor hoogbouw als hoogrisicogebouwen <link naar high-rise & high-risk> kan de impact van een brand rampzalig zijn. In hoge gebouwen en andere plaatsen waar grote aantallen mensen wonen, slapen en werken, is het belangrijk om zo veel mogelijk aandacht te besteden aan de (brand)veiligheid. De risico's moeten zo beperkt mogelijk worden gehouden, zodat (kwetsbare) bewoners veilig blijven.

Lees meer

Wat zijn de brandrisico's van gevelbekleding? Hoe ga je daarmee om?

Gevelbekleding en brandveiligheid: over deze combinatie is al veel gezegd en geschreven. Als brandbare materialen worden gebruikt voor gevelbekleding of als materialen op de verkeerde manier worden gebruikt, kan dit leiden tot grotere risico's op het vlak van brandveiligheid.

Wanneer u daarentegen de juiste keuzes maakt, kan gevelbekleding een volledig veilige optie zijn. Als je de feiten kent, kun je gemakkelijker de juiste beslissingen nemen.

Lees meer

Hoe wordt gevelbekleding gemaakt en wat betekent dit voor de brandveiligheid?

De calorische waarde van bouwmaterialen heeft een grote invloed op hun prestaties tijdens een brand. Vergelijk de PCS-waarden van de vaakst gebruikte oplossingen voor gevelbekleding en ontdek wat dit betekent voor de brandveiligheid van een gebouw.

Lees meer

Het Euroklasse-systeem: één norm voor brandveiligheid

Het Euroklasse-systeem is de toonaangevende norm in Europa voor de classificatie van bouwmaterialen op het vlak van brandveiligheid. Het is verplicht om dit gestandaardiseerde systeem met consequente kwaliteitsniveaus te gebruiken. Toch wordt vaak nog naar oude normen verwezen. Dit leidt tot verwarring en verkeerde informatie, aangezien die normen op volledig andere testmethoden kunnen zijn gebaseerd.

Lees meer

De SBI-test (EN 13823): waarom is dit de toonaangevende test op het vlak van brandveiligheid?

EN 13501 is de toonaangevende norm voor brandclassificatie van bouwproducten en bouwelementen in Europa. De basis van deze classificatie wordt gevormd door de SBI-test (Single Burning Item). Wat gebeurt er precies tijdens deze test? En wat betekent dit voor de brandveiligheid van een gebouw?

Lees meer

Bij welke temperatuur begint gevelbekleding te branden en rook voort te brengen?

Tegenwoordig verspreiden branden zich 5 tot 10 keer zo snel als tijdens de jaren vijftig van de vorige eeuw. De prestaties van een gebouw tijdens een brand hebben dan ook een grote invloed op de veiligheid van de gebruikers van een gebouw en de eerstehulpverleners.

Brandbare materialen kunnen bijdragen aan de verspreiding van een brand en kunnen giftige rook voortbrengen, wat enorme risico's met zich brengt voor de mensen die zich in het gebouw bevinden.

Wij vinden dat iedereen een veilige omgeving verdient. Waar je ook woont, werkt, speelt of leert: staat voorop. Niet-brandbare bouwmaterialen zijn de beste keuze.

Lees meer

Wat betekent A2? Wat is het verschil tussen een 'A'- en een 'B'-paneel?

Het Euroklasse-systeem, dat de toonaangevende norm in Europa is voor de veiligheidsclassificatie van bouwmaterialen, maakt een onderscheid tussen de niveaus A1, A2, B, C, D, E en F. Zowel A1 als A2 betekent dat het geklasseerde materiaal niet-brandbaar <link naar terminology> is. De niveaus B-F worden gebruikt voor brandbare materialen, hoewel deze niveaus onderling in hoge mate van elkaar verschillen. Het is verplicht om dit gestandaardiseerde systeem met consequente kwaliteitsniveaus te gebruiken. Toch wordt vaak nog naar oude normen verwezen. Dit leidt tot verwarring en verkeerde informatie, aangezien die normen op volledig andere testmethoden kunnen zijn gebaseerd.

Lees meer

Vanaf wanneer moet je rekening houden met brandvoorschriften? Begint die verplichting vanaf een bepaalde hoogte?

Voldoen aan de brandvoorschriften kan een grote uitdaging zijn. Brand- en bouwvoorschriften verschillen van land tot land. Houd er ook rekening mee dat deze voorschriften vaak verouderd zijn. Aangezien ze dateren uit een tijd dat de wereld er heel anders uitzag (minder consumentenelektronica, andere bouwmethoden), is het van essentieel belang om te kiezen voor een brandveiligheidsoplossing die toekomstbestendig is.

Lees meer

Back