This site uses javascript, some functionality and content is not working if javascript is disabled

BRE Global A+/A¹ gecertificeerd

ROCKPANEL: onafhankelijk erkend als A+/A gevelbekleding

Duurzaamheid is inmiddels een belangrijke maatstaf bij elk bouwproject. Dat betekent dat betrokken partijen onderbouwde keuzes moeten kunnen maken voor duurzame materialen. Keuzes die berusten op onafhankelijk geverifieerde feiten en cijfers.

ROCKPANEL ging de uitdaging aan en liet de ecologische prestatie van haar producten beoordelen door het gezaghebbende BRE Global, onderdeel van het Building Research Establishment (BRE), een Brits onderzoekscentrum dat wereldwijd gerespecteerd wordt omwille van zijn onafhankelijke, deskundige audits.

Op basis van een Life Cycle Assessment (LCA) kende BRE Global ROCKPANEL een Environmental Product Declaration (EPD) toe. Bovendien werden de producten erkend als een van de beste in haar soort met A+ en A ratings voor diverse constructies. Een mooie erkenning van de talloze inspanningen die we tot dusver hebben geleverd en nog steeds leveren inzake duurzaam ondernemen.

Maar veel belangrijker nog, een erkenning die de zekerheid geeft dat de keuze voor ROCKPANEL in een duurzaam bouwproject een verantwoorde keuze is.

  • Environmental Product Declaration (EPD) verstrekt door Building Research Establishment (BRE)
  • Door derden gevalideerd
  • Op internationale standaarden gebaseerde Levenscyclusanalyse (LCA) uitgevoerd van ‘Cradle to grave’
  • Enkel A+ en A1 scores in de toepassing
  • Officiële erkenning van levensduur van minimaal 60 jaar
  • Sluit aan bij methodieken om gebouwen op duurzaamheid te toetsen zoals bijvoorbeeld BREEAM

BREEAM®

BREEAM-UK (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) test bouwproducten op de Britse markt. BREEAM UK verwijst naar de Green Guide bij de toekenning van credits op een glijdende schaal voor het gebruik van bouwelementen met bepaalde ratings.

De Green Guide beoordeelt de milieueffecten van een product over de volledige levenscyclus, van de ontginning van basismaterialen tot de verwijdering aan het einde van de nuttige levensduur. Daarbij wordt rekening gehouden met 13 categorieën van milieuproblemen.

De meeste ROCKWOOL isolatieproducten kregen de ratings A+ en A in de BRE Green Guide. Het productieproces en de basismaterialen van ROCKPANEL producten zijn grotendeels identiek aan die van de ROCKWOOL producten. Met de combinatie van ROCKWOOL isolatie en ROCKPANEL plaatmateriaal in regenwerende bekleding kunnen ontwerpers vele groene vakjes aanvinken in hun designvisie.


BREEAM Excellent: Innovation Center Think Tank, Lincoln (UK),
met ROCKPANEL Chameleon gevelbekleding
1Green Guide Element numbers A+ rated: 1006260002 / 1006270005 / 1006280007 / 1006210008 / 1006260010 / 1006270013 / 1006280015 / 1006210016;
Green Guide Element numbers with A rated: 1006230001 / 1006260003 / 1006240004 / 1006250006 / 1006230009 / 1006260011 / 1006240012 / 1006250014
BREEAM is a registered trademark of BRE (the Building Research Establishment Ltd. Community Trade Mark E5778551). The BREEAM marks, logos and symbols are the Copyright of BRE and are reproduced by permission.


Environmental Profiles Certificate
No. ENP 427
ROCKWOOL B.V.
ROCKPANEL Group
Konstruktieweg 2
6045 JD Roermond
Tel.: +31 (475) 353 000
Fax: +31 (475) 353 439
Zoek een dealer in uw omgeving
Neem contact op met ROCKPANEL

of volg ROCKPANEL via:


Twitter

Wordt lid van de ROCKPANEL Group op LinkedIn

LinkedIn


Facebook

Download de ROCKPANEL assortimentsbrochure
Rockpanel duurzaam plaatmateriaal voor gevel en dakrand
Print Share