Wat betekent A2? Wat is het verschil tussen een 'A'- en een 'B'-paneel?

Download onze brochure over brandveiligheid

Het Euroklasse-systeem, dat de toonaangevende norm in Europa is voor de veiligheidsclassificatie van bouwmaterialen, maakt een onderscheid tussen de niveaus A1, A2, B, C, D, E en F. Zowel A1 als A2 betekent dat het geklasseerde materiaal niet-brandbaar is. De niveaus B-F worden gebruikt voor brandbare materialen, hoewel deze niveaus onderling in hoge mate van elkaar verschillen. Het is verplicht om dit gestandaardiseerde systeem met consequente kwaliteitsniveaus te gebruiken. Toch wordt vaak nog naar oude normen verwezen. Dit leidt tot verwarring en verkeerde informatie, aangezien die normen op volledig andere testmethoden kunnen zijn gebaseerd.

Brandprestatietests

Het Euroklasse-systeem is gebaseerd op een testniveau in stappen: in elke klasse moeten steeds strengere regels worden nageleefd. In klasse F wordt niets getest of is een product er niet in geslaagd om een hoger niveau te bereiken. Bij klasse E wordt alleen kortstondig met een kleine vlam getest. Voor de klassen D tot B wordt de SBI-testmethode toegepast.

A1- en A2-classificaties worden toegekend na een geslaagde niet-brandbaarheidstest. Hier wordt de calorische waarde bepaald. Deze moet heel laag zijn.

Brandgedrag van verschillende Euroklasse B-panelen

Wij adviseren altijd om bij hoogbouw en hoogrisicogebouwen niet-brandbare materialen voor de gevelbekleding (en de isolatie) te gebruiken. Dit zijn materialen van Euroklasse A1 en A2.

Bekleding van Euroklasse B is uitstekend geschikt voor een groot aantal toepassingen (zoals woningen of gebouwen met een laag risicoprofiel) – zeker wanneer deze oplossing in combinatie met niet-brandbare steenwolisolatie wordt gebruikt. Het is belangrijk om daarbij nooit uit het oog te verliezen dat B-panelen onderling grote verschillen kunnen vertonen. Let daarom in de eerste plaats op het materiaal waarvan ze zijn gemaakt (brandbaar of niet-brandbaar van nature) en de calorische waarde. Euroklasse B-panelen verschillen sterk in calorische waarde. Ook de hoeveelheid bindmiddel die wordt gebruikt, is een belangrijke factor.

Waarom is de  calorische waard van gevelbekleding zo belangrijk?

In vergelijking met andere Euroklasse B-panelen is de calorische waarde van Rockpanel heel laag, wat betekent dat deze producten niet veel organisch materiaal bevatten die kunnen bijdragen tot een brand. Bovendien zal dit bindmiddel in een brand slechts ontbinden, maar brandt het niet, dankzij de kern van onbrandbare basaltvezels.

Hoewel HPL-panelen een heel hoge calorische waarde hebben, worden ze ook in Euroklasse B ingedeeld. Dat komt doordat de toegevoegde brandvertragenders de ontbranding vertragen tijdens de beperkte tijd en de dito brandbelasting van een SBI-test. In de praktijk worden de brandvertragende middelen echter op een bepaald moment verteerd, waardoor het paneel daarna omwille van zijn hoge calorische gehalte toch nog een grote bijdrage levert aan de brand. Panelen van Rockpanel daarentegen zouden ook in die omstandigheden nog altijd niet branden omdat ze een basaltkern en heel lage calorische inhoud hebben.
 

Alles wat je moet weten over brandveilige gevelbekleding

Wil je een uitgebreide presentatie krijgen over brandveiligheid in combinatie met gevelbekleding, waarbij we ook ingaan op vraagstukken die bij jou spelen? Voor architecten en aannemers, organiseren wij graag een gratis Lunch & Learn-sessie, over dit onderwerp!

Meld je nu aan!
Corporate, meeting, business, team

Geïnteresseerd in een gratis Rockpanel FS-Xtra (A2) monster?

Rockpanel plaatmateriaal is niet allen brandveilig maar biedt nog veel meer voordelen voor uw project. Overtuig uzelf!

Vraag nu een gratis A2 monster aan

Meer informatie over brandveiligheid

Fire Safety Campaign Rockpanel. 2019
Hoogbouw

Wat is hoogbouw of een hoogrisicogebouw?

Op het vlak van brandveiligheid moeten we extra aandacht besteden aan twee soorten gebouwen: hoogbouw en hoogrisicogebouwen.

Lees meer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
De terminologie rond brandveiligheid verklaard

De terminologie rond brandveiligheid verklaard

De terminologie rond brandveiligheid kan nogal verwarrend zijn. Wat betekent brandbestendig of brandvertragend?

Lees meer
Refurbishment three high-rise residential towers, The Crofts in Birmingham, United Kingdom with Rockpanel Colours in FS-Xtra grade
Onbrandbare gevelbekleding

Waarom onbrandbare gevelbekleding voor hoog(risicoge)bouw(en)?

Zowel voor hoogbouw als hoogrisicogebouwen kan de impact van een brand rampzalig zijn. In hoge gebouwen en andere plaatsen waar grote aantallen mensen wonen, slapen en werken, is het belangrijk om zo veel mogelijk aandacht te besteden aan de (brand)veiligheid.

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
brandgevaar

Wat zijn de brandrisico's van gevelbekleding?

Gevelbekleding en brandveiligheid: over deze combinatie is al veel gezegd en geschreven.

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Gevelbekleding

Hoe wordt gevelbekleding gemaakt?

Vergelijk de PCS-waarden van de vaakst gebruikte oplossingen voor gevelbekleding en ontdek wat dit betekent voor de brandveiligheid van een gebouw.

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Euroklasse-systeem

Het Euroklasse-systeem: één norm voor brandveiligheid

Het Euroklasse-systeem is de toonaangevende norm in Europa voor de classificatie van bouwmaterialen op het vlak van brandveiligheid.

Lees meer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Euro classes explained

The European Reaction to Fire classification system

The European Reaction to Fire classification system (Euro classes) is the EU common standard for assessing the qualities of building materials in the event of a fire.

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
SBI Test

SBI-test (EN 13823) de test voor brandveiligheid?

EN 13501 is de toonaangevende norm voor brandclassificatie van bouwproducten en bouwelementen in Europa. De basis van deze classificatie wordt gevormd door de SBI-test (Single Burning Item).

Lees meer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Fire safety of high-rise buildings

Say no to Class 0

The European Reaction to Fire classification consolidated test standards from EU member states into one common test standard – The Euroclass system

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
temperatuur

Bij welke temperatuur begint gevelbekleding te branden?

De prestaties van een gebouw tijdens een brand hebben dan ook een grote invloed op de veiligheid van de gebruikers van een gebouw en de eerstehulpverleners.

Lees meer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
brandvoorschriften

Vanaf wanneer moet je rekening houden met brandvoorschriften?

Voldoen aan de brandvoorschriften kan een grote uitdaging zijn. Brand- en bouwvoorschriften verschillen van land tot land en zijn vaak verouderd.

Lees meer
rockpanel