Vanaf wanneer moet je rekening houden met brandvoorschriften?

Download onze brochure over brandveiligheid

Voldoen aan de brandvoorschriften kan een grote uitdaging zijn. Brand- en bouwvoorschriften verschillen van land tot land. Houd er ook rekening mee dat deze voorschriften vaak verouderd zijn. Aangezien ze dateren uit een tijd dat de wereld er heel anders uitzag (minder consumentenelektronica, andere bouwmethoden), is het van essentieel belang om te kiezen voor een brandveiligheidsoplossing die toekomstbestendig is.

Leg de lat op het vlak van brandveiligheid hoger en kies voor duurzame gebouwen. Maak je gebouwen vuurbestendig en toekomstbestendig.

Maak van brandveiligheid een centraal aspect in de bouw

Brandveiligheid moet in elk bouwproject een centraal thema zijn – ongeacht het type of de hoogte van een gebouw. Hoewel er regels en voorschriften bestaan over de definitie van hoogbouw, moet je je bewust zijn van de brandrisico's voor elk gebouw. Bewoners van een gebouw veilig houden moet altijd de hoogste prioriteit hebben.

Brandvoorschriften en nadenken over brandveiligheid begint op het moment dat je voor het eerst met een project bezig bent – ongeacht of het om nieuwbouw of renovatie gaat. Risicobeheer en risicobeoordeling zijn belangrijke aspecten die altijd een hoofdrol moeten spelen omwille van de impact van een brand op een gebouw, de bewoners en de eigenaar. Iedereen die bij het ontwerp en de bouw van een gebouw is betrokken, moet met deze aspecten rekening houden (architecten, aannemers, installateurs, eigenaars van gebouwen enz.).

Het is het beste om brandveiligheid vanuit een breed perspectief te benaderen. Die aanpak bestaat niet alleen uit gevelbekleding of isolatiematerialen, maar uit nog veel meer andere technische aspecten, zoals de toepassing van brandcompartimenten binnen het gebouw, brandbestendige dichtingen, een ontsnappings- en noodplan enz. Brandveiligheid is een aspect waarmee je al tijdens de ontwerpfase van een project rekening moet houden. Stel jezelf de vraag of je wilt voldoen aan de bouwvoorschriften, die vaak het absolute minimum betekenen voor brandveiligheid, of een stap extra wil zetten om een gebouw aan te bieden dat nog jarenlang brandveilig zal zijn en mede daardoor zijn economische waarde zal behouden. Als je voor dit laatste kiest, is de keuze voor niet-brandbare materialen een voor de hand liggende optie. Op die manier voorkom je al tijdens de ontwerpfase de risico's die verband houden met brandbare materialen en draag je bij aan een brandveiliger en duurzamer gebouw.

Volstaat het niet als ik de nationale bouwvoorschriften naleef?

Nationale bouwvoorschriften zijn vaak verouderd; in veel gevallen zijn ze jaren geleden ingevoerd en sindsdien niet meer bijgewerkt. Ze houden daardoor geen rekening met moderne ontwikkelingen, zoals de grotere brandlast (consumentenelektronica, meer meubels, nieuwe bouwmaterialen en moderne bouwmethoden) waaraan gebouwen tegenwoordig worden blootgesteld.

In veel Europese landen is het gebruik van niet-brandbare materialen niet verplicht. Als je een volledig brandveilig gebouw wilt bouwen, moet je meer doen dan alleen de voorschriften naleven. Deze vormen vaak slechts het absolute minimum. Het gebruik van niet-brandbare materialen voor gevelbekleding garandeert een maximale veiligheid bij een brand die in het gebouw ontstaat of die via een externe bron (bv. vuilnisbak of voertuig) in het gebouw binnendringt. Zorg er ook voor dat de geteste kit (met een zekere brandclassificatie zoals A2 of B) ook in de uiteindelijke toepassing wordt gebouwd.
 

Alles wat je moet weten over brandveilige gevelbekleding

Wil je een uitgebreide presentatie krijgen over brandveiligheid in combinatie met gevelbekleding, waarbij we ook ingaan op vraagstukken die bij jou spelen? Voor architecten en aannemers, organiseren wij graag een gratis Lunch & Learn-sessie, over dit onderwerp!

Meld je nu aan!
Corporate, meeting, business, team

Geïnteresseerd in een gratis Rockpanel FS-Xtra (A2) monster?

Rockpanel plaatmateriaal is niet allen brandveilig maar biedt nog veel meer voordelen voor uw project. Overtuig uzelf!

Vraag nu een gratis A2 monster aan

Meer informatie over brandveiligheid

Fire Safety Campaign Rockpanel. 2019
Hoogbouw

Wat is hoogbouw of een hoogrisicogebouw?

Op het vlak van brandveiligheid moeten we extra aandacht besteden aan twee soorten gebouwen: hoogbouw en hoogrisicogebouwen.

Lees meer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
De terminologie rond brandveiligheid verklaard

De terminologie rond brandveiligheid verklaard

De terminologie rond brandveiligheid kan nogal verwarrend zijn. Wat betekent brandbestendig of brandvertragend?

Lees meer
Refurbishment three high-rise residential towers, The Crofts in Birmingham, United Kingdom with Rockpanel Colours in FS-Xtra grade
Onbrandbare gevelbekleding

Waarom onbrandbare gevelbekleding voor hoog(risicoge)bouw(en)?

Zowel voor hoogbouw als hoogrisicogebouwen kan de impact van een brand rampzalig zijn. In hoge gebouwen en andere plaatsen waar grote aantallen mensen wonen, slapen en werken, is het belangrijk om zo veel mogelijk aandacht te besteden aan de (brand)veiligheid.

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
brandgevaar

Wat zijn de brandrisico's van gevelbekleding?

Gevelbekleding en brandveiligheid: over deze combinatie is al veel gezegd en geschreven.

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Gevelbekleding

Hoe wordt gevelbekleding gemaakt?

Vergelijk de PCS-waarden van de vaakst gebruikte oplossingen voor gevelbekleding en ontdek wat dit betekent voor de brandveiligheid van een gebouw.

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Euroklasse-systeem

Het Euroklasse-systeem: één norm voor brandveiligheid

Het Euroklasse-systeem is de toonaangevende norm in Europa voor de classificatie van bouwmaterialen op het vlak van brandveiligheid.

Lees meer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Euro classes explained

The European Reaction to Fire classification system

The European Reaction to Fire classification system (Euro classes) is the EU common standard for assessing the qualities of building materials in the event of a fire.

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
SBI Test

SBI-test (EN 13823) de test voor brandveiligheid?

EN 13501 is de toonaangevende norm voor brandclassificatie van bouwproducten en bouwelementen in Europa. De basis van deze classificatie wordt gevormd door de SBI-test (Single Burning Item).

Lees meer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Fire safety of high-rise buildings

Say no to Class 0

The European Reaction to Fire classification consolidated test standards from EU member states into one common test standard – The Euroclass system

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
temperatuur

Bij welke temperatuur begint gevelbekleding te branden?

De prestaties van een gebouw tijdens een brand hebben dan ook een grote invloed op de veiligheid van de gebruikers van een gebouw en de eerstehulpverleners.

Lees meer
rockpanel