Wat is hoogbouw of een hoogrisicogebouw?

Download onze brochure over brandveiligheid

Brandveiligheid in hoogbouw

Wat is hoogbouw?

Hoogte is een belangrijke factor op het vlak van brandveiligheid. De definitie van een hoogbouw verschilt per Europees land. In Duitsland is de grenswaarde voor hoogbouw 22 meter en hoger, in het Verenigd Koninkrijk 18 meter en hoger, in België 25 meter en hoger enz. Maar welke grenswaarde men ook hanteert, er valt niet te betwisten dat de risico's toenemen wanneer een gebouw een bepaalde hoogte bereikt.

Risico's op het vlak van brandveiligheid in hoogbouw

Ontsnappen uit hoge gebouwen is gecompliceerder en vergt meer tijd dan ontsnappen uit een eengezinswoning met slechts één verdieping. In hoogbouw wonen en werken niet alleen meer mensen; in normale woningen zijn ook meer vluchtroutes (vensters, deuren), waardoor de bewoners gemakkelijker kunnen ontsnappen zodra een brand uitbreekt.

Het gebruik van brandbare materialen in een gebouw dat bijvoorbeeld 15 meter hoog is en daardoor niet algemeen als hoogbouw wordt beschouwd, vergroot de risico's bij een brand in hoge mate, met mogelijk rampzalige gevolgen.

Nieuwe voorschriften voor brandveiligheid

De grenswaarden om een gebouw al dan niet als hoogbouw in te delen, zijn vaak gebaseerd op de mogelijkheden van de brandweer om de brand via ladders of andere hulpmiddelen te bereiken. Met de snelle veranderingen in de bouwwereld kunnen deze methoden niet altijd worden toegepast, waardoor ook deze grenswaarden een punt van discussie zijn bij de vastlegging van nieuwe voorschriften voor de brandveiligheid.

Elimineer het risico voor hoogbouw en hoogrisicogebouwen al in de ontwerpfase.

Brandveiligheid in hoogrisicogebouwen

Wat is een hoogrisicogebouw?

Een hoogrisicogebouw is een gebouw waar de impact van een brand een rampzalige omvang kan aannemen. Ziekenhuizen, verzorgingshuizen, scholen, hotels, studentenhuizen: al deze en vergelijkbare gebouwen vallen onder de definitie van gebouwen met een hoog risicoprofiel. Dit zijn gebouwen waar grote aantallen mensen wonen, slapen, moeten worden verzorgd en/of niet snel of gemakkelijk kunnen ontsnappen bij een brand. Binnen deze categorie gebouwen zijn de risico's op dodelijke slachtoffers bij een brand groot. Ook aan het verlies van eigendom en van economische waarde van een gebouw met een hoog risicoprofiel moet de nodige aandacht worden besteed.

Toekomstig gebruik van gebouwen

Het is ook belangrijk om rekening te houden met het toekomstige gebruik van een gebouw. Een gebouw dat nu niet wordt gezien als een gebouw met een hoog risicoprofiel, zou dat binnen tien jaar wel kunnen worden als het gebruik ervan verandert. Bijvoorbeeld een kantoorgebouw dat tot een rusthuis wordt omgebouwd.

Daarom is het altijd aan te raden om voor de (brand)veiligheid van een gebouw en de gebruikers te kijken naar de lange termijn. Het gebruik van niet-brandbare materialen is de enige manier om al in de ontwerpfase de potentiële gevaren te voorkomen voor huidige of toekomstige hoogrisicogebouwen.

 

Alles wat je moet weten over brandveilige gevelbekleding

Wil je een uitgebreide presentatie krijgen over brandveiligheid in combinatie met gevelbekleding, waarbij we ook ingaan op vraagstukken die bij jou spelen? Voor architecten en aannemers, organiseren wij graag een gratis Lunch & Learn-sessie, over dit onderwerp!

Meld je nu aan!
Corporate, meeting, business, team

Geïnteresseerd in een gratis Rockpanel FS-Xtra (A2) monster?

Rockpanel plaatmateriaal is niet allen brandveilig maar biedt nog veel meer voordelen voor uw project. Overtuig uzelf!

Vraag nu een gratis A2 monster aan

Meer informatie over brandveiligheid

Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
De terminologie rond brandveiligheid verklaard

De terminologie rond brandveiligheid verklaard

De terminologie rond brandveiligheid kan nogal verwarrend zijn. Wat betekent brandbestendig of brandvertragend?

Lees meer
Refurbishment three high-rise residential towers, The Crofts in Birmingham, United Kingdom with Rockpanel Colours in FS-Xtra grade
Onbrandbare gevelbekleding

Waarom onbrandbare gevelbekleding voor hoog(risicoge)bouw(en)?

Zowel voor hoogbouw als hoogrisicogebouwen kan de impact van een brand rampzalig zijn. In hoge gebouwen en andere plaatsen waar grote aantallen mensen wonen, slapen en werken, is het belangrijk om zo veel mogelijk aandacht te besteden aan de (brand)veiligheid.

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
brandgevaar

Wat zijn de brandrisico's van gevelbekleding?

Gevelbekleding en brandveiligheid: over deze combinatie is al veel gezegd en geschreven.

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Gevelbekleding

Hoe wordt gevelbekleding gemaakt?

Vergelijk de PCS-waarden van de vaakst gebruikte oplossingen voor gevelbekleding en ontdek wat dit betekent voor de brandveiligheid van een gebouw.

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Euroklasse-systeem

Het Euroklasse-systeem: één norm voor brandveiligheid

Het Euroklasse-systeem is de toonaangevende norm in Europa voor de classificatie van bouwmaterialen op het vlak van brandveiligheid.

Lees meer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Euro classes explained

The European Reaction to Fire classification system

The European Reaction to Fire classification system (Euro classes) is the EU common standard for assessing the qualities of building materials in the event of a fire.

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
SBI Test

SBI-test (EN 13823) de test voor brandveiligheid?

EN 13501 is de toonaangevende norm voor brandclassificatie van bouwproducten en bouwelementen in Europa. De basis van deze classificatie wordt gevormd door de SBI-test (Single Burning Item).

Lees meer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Fire safety of high-rise buildings

Say no to Class 0

The European Reaction to Fire classification consolidated test standards from EU member states into one common test standard – The Euroclass system

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
temperatuur

Bij welke temperatuur begint gevelbekleding te branden?

De prestaties van een gebouw tijdens een brand hebben dan ook een grote invloed op de veiligheid van de gebruikers van een gebouw en de eerstehulpverleners.

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
A en B plaat

Wat is het verschil tussen een 'A'- en een 'B'-plaat?

Het Euroklasse-systeem, dat de toonaangevende norm in Europa is voor de veiligheidsclassificatie van bouwmaterialen, maakt een onderscheid tussen de niveaus A1, A2, B, C, D, E en F.

Lees meer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
brandvoorschriften

Vanaf wanneer moet je rekening houden met brandvoorschriften?

Voldoen aan de brandvoorschriften kan een grote uitdaging zijn. Brand- en bouwvoorschriften verschillen van land tot land en zijn vaak verouderd.

Lees meer
rockpanel