Waarom is de calorische waarde van materialen belangrijk?

De calorische waarde van bouwmaterialen heeft een grote invloed op hun prestaties tijdens een brand. Vergelijk de PCS-waarden van de vaakst gebruikte oplossingen voor gevelbekleding en ontdek wat dit betekent voor de brandveiligheid van een gebouw. 

Waarom is de calorische waarde van materialen voor gevelbekleding belangrijk?

De calorische waarde is de hoeveelheid energie die wordt geproduceerd bij de volledige verbranding van een materiaal. Die hoeveelheid energie bepaalt hoeveel warmte een specifiek materiaal aan een brand toevoegt. Meer warmte betekent dat de brand zich sneller kan verspreiden.

Het calorische gehalte van een paneel wordt aangeduid door de PCS-waarde (waarbij PCS staat voor de Franse term 'Pouvoir Calorifique Supérieur'). Hoe hoger de PCS-waarde, des te groter de calorische waarde van een paneel. Niet-brandbaar gevelmateriaal (Euroklasse A1 en A2) heeft een heel lage calorische waarde en draagt daardoor slechts in heel beperkte mate bij tot de brand. De classificatie van deze niet-brandbare materialen heeft een bovenlimiet op de PCS-waarden.

PCS-waarden vergelijken

Algemeen gesteld kunnen we zeggen: hoe lager de calorische waarde (PCS-waarde) van een product, des te beter presteert dat materiaal op het vlak van brandveiligheid. Maar wat betekent dit precies? Op het vlak van PCS-waarde springen twee panelen eruit: vezelcement en steenwol (Rockpanel). Beide materialen hebben een heel laag calorisch gehalte. Steenwol bijvoorbeeld is gemaakt van basalt, een natuurlijk vulkanisch gesteente, dat van nature tegen uiterst hoge temperaturen bestand is.

Wat gebeurt er met een gebouw met ACM- of ACP-gevelbekleding bij een brand?

Voor ACM/ACP en HPL is de toestand een stuk ingewikkelder. In veel gevallen is de kern van ACM-panelen gemaakt van polyethyleen (PE) of polyurethaan (PUR), materialen die bijzonder licht ontvlambaar zijn. Bij een brand kunnen de panelen delamineren, waardoor de kern komt bloot te liggen, met alle gevolgen van dien. Het probleem van een blootliggende kern wordt nog groter wanneer de kern in zogenaamde cassettes is geprofileerd (een vaak gebruikte toepassing bij ACP's). Sommige ACP-panelen hebben daarentegen een brandvertragende of zelfs een niet-brandbare kern, waardoor ze een lagere calorische waarde hebben.

Brandvertragende middelen worden gebruikt om hoge calorische waarden te verbergen

Zijn HPL-panelen brandveilig?

HPL-panelen bevatten veel organisch materiaal, dat bij hitte zal gaan branden. Daardoor wordt dit materiaal geclassificeerd als brandbaar. Dit verklaart ook waarom fabrikanten ervoor kiezen om brandvertragers in deze producten te gebruiken. Die bestanddelen zijn nodig om de panelen in de SBI-test te laten slagen. Wie er echter helemaal zeker wil van zijn dat hij een totaal brandveilige oplossing aanbiedt, gebruikt best niet-brandbare panelen in de plaats van panelen met brandvertragers die hun hoge calorische waarde 'maskeren' en daardoor minder betrouwbare prestaties leveren.

Alles wat je moet weten over brandveilige gevelbekleding

Wil je een uitgebreide presentatie krijgen over brandveiligheid in combinatie met gevelbekleding, waarbij we ook ingaan op vraagstukken die bij jou spelen? Voor architecten en aannemers, organiseren wij graag een gratis Lunch & Learn-sessie, over dit onderwerp!

Meld je nu aan!
Corporate, meeting, business, team

Geïnteresseerd in een gratis Rockpanel FS-Xtra (A2) monster?

Rockpanel plaatmateriaal is niet allen brandveilig maar biedt nog veel meer voordelen voor uw project. Overtuig uzelf!

Vraag nu een gratis A2 monster aan

Meer informatie over brandveiligheid

Fire Safety Campaign Rockpanel. 2019
Hoogbouw

Wat is hoogbouw of een hoogrisicogebouw?

Op het vlak van brandveiligheid moeten we extra aandacht besteden aan twee soorten gebouwen: hoogbouw en hoogrisicogebouwen.

Lees meer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
De terminologie rond brandveiligheid verklaard

De terminologie rond brandveiligheid verklaard

De terminologie rond brandveiligheid kan nogal verwarrend zijn. Wat betekent brandbestendig of brandvertragend?

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
brandgevaar

Wat zijn de brandrisico's van gevelbekleding?

Gevelbekleding en brandveiligheid: over deze combinatie is al veel gezegd en geschreven.

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Gevelbekleding

Hoe wordt gevelbekleding gemaakt?

Vergelijk de PCS-waarden van de vaakst gebruikte oplossingen voor gevelbekleding en ontdek wat dit betekent voor de brandveiligheid van een gebouw.

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Euroklasse-systeem

Het Euroklasse-systeem: één norm voor brandveiligheid

Het Euroklasse-systeem is de toonaangevende norm in Europa voor de classificatie van bouwmaterialen op het vlak van brandveiligheid.

Lees meer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Euro classes explained

The European Reaction to Fire classification system

The European Reaction to Fire classification system (Euro classes) is the EU common standard for assessing the qualities of building materials in the event of a fire.

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
SBI Test

SBI-test (EN 13823) de test voor brandveiligheid?

EN 13501 is de toonaangevende norm voor brandclassificatie van bouwproducten en bouwelementen in Europa. De basis van deze classificatie wordt gevormd door de SBI-test (Single Burning Item).

Lees meer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Fire safety of high-rise buildings

Say no to Class 0

The European Reaction to Fire classification consolidated test standards from EU member states into one common test standard – The Euroclass system

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
temperatuur

Bij welke temperatuur begint gevelbekleding te branden?

De prestaties van een gebouw tijdens een brand hebben dan ook een grote invloed op de veiligheid van de gebruikers van een gebouw en de eerstehulpverleners.

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
A en B plaat

Wat is het verschil tussen een 'A'- en een 'B'-plaat?

Het Euroklasse-systeem, dat de toonaangevende norm in Europa is voor de veiligheidsclassificatie van bouwmaterialen, maakt een onderscheid tussen de niveaus A1, A2, B, C, D, E en F.

Lees meer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
brandvoorschriften

Vanaf wanneer moet je rekening houden met brandvoorschriften?

Voldoen aan de brandvoorschriften kan een grote uitdaging zijn. Brand- en bouwvoorschriften verschillen van land tot land en zijn vaak verouderd.

Lees meer
rockpanel