Waarom is de SBI-test (EN 13823) de toonaangevende test voor brandveiligheid?

Download onze brochure over brandveiligheid

EN 13501 is de toonaangevende norm voor brandclassificatie van bouwproducten en bouwelementen in Europa. De basis van deze classificatie wordt gevormd door de SBI-test (Single Burning Item). Wat gebeurt er precies tijdens deze test? En wat betekent dit voor de brandveiligheid van een gebouw?

Wat is een SBI-test (Single Burning Item-test - EN 13823)?

Een SBI-test (Single Burning Item) simuleert het begin van een brand om het brandgedrag van bouwproducten te bepalen. Het geteste materiaal (kit) krijgt een (Euroklasse) classificatie op basis van de verschillende parameters die tijdens de test zijn gemeten. Die parameters omvatten de verspreiding van de vlammen, de ontvlambaarheid, de hoeveelheid warmte, het vrijkomen van rook en giftige gassen en het antwoord op de vraag of een brandend product smelt, druppelt of schroeit. De classificatie is gebaseerd op een bepaalde uiteindelijke toepassing en toepassingsgebied daaromheen. 

Waar moet je rekening mee houden met betrekking tot SBI-tests?

Tijdens een SBI-test wordt een specifieke combinatie van bouwmaterialen getest: daarbij wordt een bepaald type isolatiemateriaal gebruikt, wordt een bepaald type achterconstructie gekozen, enz. Dit is de zogenaamde uiteindelijke toepassing. De testresultaten gelden alleen voor deze specifieke opbouw van de constructie. Aangezien het niet mogelijk is om alle mogelijke variaties te testen, voorziet de norm de zogenaamde toepassingsgebiedsregels. Dankzij deze set vooraf bepaalde regels (die deel uitmaakt van de geharmoniseerde technische specificatie van een bouwproduct) is het mogelijk om de testresultaten uit te breiden naar andere combinaties van bouwmaterialen waarvan bewezen is dat de brandreactie hetzelfde is. 

Tijdens het ontwerp en de realisatie van een gebouw kan een kit meerdere veranderingen ondergaan. Soms uit noodzaak, soms als gevolg van keuzes die binnen de toeleveringsketen werden gemaakt. In die gevallen is de brandveiligheid alleen gegrandeerd wanneer een combinatie van bouwmaterialen binnen het toepassingsgebied van een classificatie valt. Als een paneel bijvoorbeeld met minerale wol wordt getest en vervolgens met een ander type isolatiemateriaal wordt gebruikt, is de classificatie op basis van de SBI-test alleen geldig met niet-brandbaar isolatiemateriaal. Met brandbaar isolatiemateriaal is de classificatie niet meer geldig, aangezien de kit een ander brandgedrag kan vertonen. 

Een ander probleem is de onduidelijkheid die over de testresultaten bestaat. Testverslagen worden niet altijd openbaar gemaakt. In dat geval weet je niet welke combinatie van materialen precies is getest. Je kunt er daarom niet vanuit gaan dat een kit bijvoorbeeld van Euroklasse B zal zijn als het isolatiemateriaal B en ook het paneel B is. Om de onzekerheid als gevolg van al deze problemen rond een SBI-test te voorkomen, is het advies  om alleen niet-brandbare materialen te gebruiken voor zowel de isolatie als de gevelbekledingspanelen, aangezien alle classificaties van gevelpanelen in de geharmoniseerde technische specificaties met minerale wol worden gedefinieerd.  

Wilt u meer weten over de Europese testmethoden?

Alles wat je moet weten over brandveilige gevelbekleding

Wil je een uitgebreide presentatie krijgen over brandveiligheid in combinatie met gevelbekleding, waarbij we ook ingaan op vraagstukken die bij jou spelen? Voor architecten en aannemers, organiseren wij graag een gratis Lunch & Learn-sessie, over dit onderwerp!

Meld je nu aan!
Corporate, meeting, business, team

Geïnteresseerd in een gratis Rockpanel FS-Xtra (A2) monster?

Rockpanel plaatmateriaal is niet allen brandveilig maar biedt nog veel meer voordelen voor uw project. Overtuig uzelf!

Vraag nu een gratis A2 monster aan

Meer informatie over brandveiligheid

Fire Safety Campaign Rockpanel. 2019
Hoogbouw

Wat is hoogbouw of een hoogrisicogebouw?

Op het vlak van brandveiligheid moeten we extra aandacht besteden aan twee soorten gebouwen: hoogbouw en hoogrisicogebouwen.

Lees meer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
De terminologie rond brandveiligheid verklaard

De terminologie rond brandveiligheid verklaard

De terminologie rond brandveiligheid kan nogal verwarrend zijn. Wat betekent brandbestendig of brandvertragend?

Lees meer
Refurbishment three high-rise residential towers, The Crofts in Birmingham, United Kingdom with Rockpanel Colours in FS-Xtra grade
Onbrandbare gevelbekleding

Waarom onbrandbare gevelbekleding voor hoog(risicoge)bouw(en)?

Zowel voor hoogbouw als hoogrisicogebouwen kan de impact van een brand rampzalig zijn. In hoge gebouwen en andere plaatsen waar grote aantallen mensen wonen, slapen en werken, is het belangrijk om zo veel mogelijk aandacht te besteden aan de (brand)veiligheid.

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
brandgevaar

Wat zijn de brandrisico's van gevelbekleding?

Gevelbekleding en brandveiligheid: over deze combinatie is al veel gezegd en geschreven.

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Gevelbekleding

Hoe wordt gevelbekleding gemaakt?

Vergelijk de PCS-waarden van de vaakst gebruikte oplossingen voor gevelbekleding en ontdek wat dit betekent voor de brandveiligheid van een gebouw.

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Euroklasse-systeem

Het Euroklasse-systeem: één norm voor brandveiligheid

Het Euroklasse-systeem is de toonaangevende norm in Europa voor de classificatie van bouwmaterialen op het vlak van brandveiligheid.

Lees meer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Euro classes explained

The European Reaction to Fire classification system

The European Reaction to Fire classification system (Euro classes) is the EU common standard for assessing the qualities of building materials in the event of a fire.

Read more
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Fire safety of high-rise buildings

Say no to Class 0

The European Reaction to Fire classification consolidated test standards from EU member states into one common test standard – The Euroclass system

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
temperatuur

Bij welke temperatuur begint gevelbekleding te branden?

De prestaties van een gebouw tijdens een brand hebben dan ook een grote invloed op de veiligheid van de gebruikers van een gebouw en de eerstehulpverleners.

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
A en B plaat

Wat is het verschil tussen een 'A'- en een 'B'-plaat?

Het Euroklasse-systeem, dat de toonaangevende norm in Europa is voor de veiligheidsclassificatie van bouwmaterialen, maakt een onderscheid tussen de niveaus A1, A2, B, C, D, E en F.

Lees meer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
brandvoorschriften

Vanaf wanneer moet je rekening houden met brandvoorschriften?

Voldoen aan de brandvoorschriften kan een grote uitdaging zijn. Brand- en bouwvoorschriften verschillen van land tot land en zijn vaak verouderd.

Lees meer
rockpanel