Bij welke temperatuur begint gevelbekleding te branden en rook voort te brengen?

Download onze brochure over brandveiligheid

Tegenwoordig verspreiden branden zich 5 tot 10 keer zo snel als tijdens de jaren vijftig van de vorige eeuw. De prestaties van een gebouw tijdens een brand hebben dan ook een grote invloed op de veiligheid van de gebruikers van een gebouw en de eerstehulpverleners.

Brandbare materialen kunnen bijdragen aan de verspreiding van een brand en kunnen giftige rook voortbrengen, wat enorme risico's met zich brengt voor de mensen die zich in het gebouw bevinden.

Wij vinden dat iedereen een veilige omgeving verdient. Waar je ook woont, werkt, speelt of leert: staat voorop. Niet-brandbare bouwmaterialen zijn de beste keuze.

Brandbare materialen en rookvorming

Bij een brand komen meer mensen om door de inademing van giftige rook dan door het vuur. Alle brandbare materialen brengen een zekere hoeveelheid giftige rook voort wanneer ze branden. Hoeveel giftige rook vrijkomt, is afhankelijk van het materiaal, de hoeveelheid zuurstof die beschikbaar is en de duur van de brand.

Tijdens de eerste fases van een brand, vóór de ontbranding, is de rook afkomstig uit de eerste voorwerpen die ontsteken (vaak meubels en andere zaken die zich in de kamer bevinden). Naarmate de brand zich uitbreidt en het ontbrandingspunt wordt bereikt, neemt het volume en de giftigheid van de rook die wordt gevormd aanzienlijk toe. De brand kan dan de inhoud van de kamer en brandbare bouwmaterialen blijven verteren (ook aan de buitenkant van het gebouw als de brand door de ramen breekt), waardoor de brand nog meer wordt gevoed en de hoeveelheid giftige rook verder toeneemt. De brand en de rook die zich door het gebouw en langs de gevel naar boven verspreiden, bedreigen dan ook gebruikers in andere delen van het gebouw, ver van de brandhaard, waardoor ontsnappen nog moeilijker wordt.

Hoe presteert gevelbekleding van Rockpanel tijdens een brand?

Het basismateriaal van Rockpanel-panelen is gemaakt van basalt, een vulkanisch gesteente dat niet brandt. Dit materiaal smelt pas bij uiterst hoge temperaturen (vanaf 1000 °C). Rockpanel gevelpanelen hebben daarom slechts een heel lage calorische waarde. Dit is toe te schrijven aan de kleine hoeveelheid bindmiddel, die bij een brand ontbindt. Maar zelfs dan branden de panelen nog niet dankzij het gebruik van steenwolvezels. De lage calorische waarde impliceert dat de panelen slechts in heel beperkte mate bijdragen aaneen brand.

Brandveiligheid: het volledige plaatje

Hou er rekening mee dat Rockpanel-panelen – net als alle andere gevelbekledingspanelen – altijd deel uitmaken van een kit, die bestaat uit panelen, isolatiemateriaal en achterconstructie. Er bestaan verschillende soorten isolatiemateriaal en achterconstructies, die allemaal een eigen brandgedrag vertonen en op hun eigen manier bijdragen tot de vorming van rook. Op het vlak van rookvorming kun je het risico al tijdens de ontwerpfase voorkomen als je alleen niet-brandbare materialen gebruikt.
 

Alles wat je moet weten over brandveilige gevelbekleding

Wil je een uitgebreide presentatie krijgen over brandveiligheid in combinatie met gevelbekleding, waarbij we ook ingaan op vraagstukken die bij jou spelen? Voor architecten en aannemers, organiseren wij graag een gratis Lunch & Learn-sessie, over dit onderwerp!

Meld je nu aan!
Corporate, meeting, business, team

Geïnteresseerd in een gratis Rockpanel FS-Xtra (A2) monster?

Rockpanel plaatmateriaal is niet allen brandveilig maar biedt nog veel meer voordelen voor uw project. Overtuig uzelf!

Vraag nu een gratis A2 monster aan

Meer informatie over brandveiligheid

Fire Safety Campaign Rockpanel. 2019
Hoogbouw

Wat is hoogbouw of een hoogrisicogebouw?

Op het vlak van brandveiligheid moeten we extra aandacht besteden aan twee soorten gebouwen: hoogbouw en hoogrisicogebouwen.

Lees meer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
De terminologie rond brandveiligheid verklaard

De terminologie rond brandveiligheid verklaard

De terminologie rond brandveiligheid kan nogal verwarrend zijn. Wat betekent brandbestendig of brandvertragend?

Lees meer
Refurbishment three high-rise residential towers, The Crofts in Birmingham, United Kingdom with Rockpanel Colours in FS-Xtra grade
Onbrandbare gevelbekleding

Waarom onbrandbare gevelbekleding voor hoog(risicoge)bouw(en)?

Zowel voor hoogbouw als hoogrisicogebouwen kan de impact van een brand rampzalig zijn. In hoge gebouwen en andere plaatsen waar grote aantallen mensen wonen, slapen en werken, is het belangrijk om zo veel mogelijk aandacht te besteden aan de (brand)veiligheid.

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
brandgevaar

Wat zijn de brandrisico's van gevelbekleding?

Gevelbekleding en brandveiligheid: over deze combinatie is al veel gezegd en geschreven.

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Gevelbekleding

Hoe wordt gevelbekleding gemaakt?

Vergelijk de PCS-waarden van de vaakst gebruikte oplossingen voor gevelbekleding en ontdek wat dit betekent voor de brandveiligheid van een gebouw.

Lees meer
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
Euroklasse-systeem

Het Euroklasse-systeem: één norm voor brandveiligheid

Het Euroklasse-systeem is de toonaangevende norm in Europa voor de classificatie van bouwmaterialen op het vlak van brandveiligheid.

Lees meer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
Euro classes explained

The European Reaction to Fire classification system

The European Reaction to Fire classification system (Euro classes) is the EU common standard for assessing the qualities of building materials in the event of a fire.

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
SBI Test

SBI-test (EN 13823) de test voor brandveiligheid?

EN 13501 is de toonaangevende norm voor brandclassificatie van bouwproducten en bouwelementen in Europa. De basis van deze classificatie wordt gevormd door de SBI-test (Single Burning Item).

Lees meer
Beaumont Court and Richmond House in Southend on Sea, Essex (United Kingdom) with Rockpanel Stones FS-Xtra facade cladding
Fire safety of high-rise buildings

Say no to Class 0

The European Reaction to Fire classification consolidated test standards from EU member states into one common test standard – The Euroclass system

Read more
Fire Safety Campaign Rockpanel 2019
A en B plaat

Wat is het verschil tussen een 'A'- en een 'B'-plaat?

Het Euroklasse-systeem, dat de toonaangevende norm in Europa is voor de veiligheidsclassificatie van bouwmaterialen, maakt een onderscheid tussen de niveaus A1, A2, B, C, D, E en F.

Lees meer
ExtraCare Longbridge in Birmingham (United Kingdom) with Rockpanel Woods FS-Xtra facade cladding
brandvoorschriften

Vanaf wanneer moet je rekening houden met brandvoorschriften?

Voldoen aan de brandvoorschriften kan een grote uitdaging zijn. Brand- en bouwvoorschriften verschillen van land tot land en zijn vaak verouderd.

Lees meer
rockpanel