De school Gravenbos in Gistel kampte met een capaciteitstekort. Daarom onderging ze een kleurrijke renovatie én inbreiding in de bestaande architectuur. Rockpanel Woods en Rockpanel Stones Concrete Platinum fleuren de gevel op dankzij het geschakeerde kleurenpalet.

De renovatie van de school betreft een uitbreiding van vier klassen en een polyvalente zaal voor zowel de lagere school als de kleuterafdeling. Dit omwille van plaatsgebrek. Daarnaast ondergingen de sanitaire ruimte, enkele bestaande klassen en de eetzaal een uitbreiding en renovatie. De lokalen zijn bewust niet op de kop van de vleugel ingeplant, maar naast de circulatiegangen. Dat zorgt voor een logische interne circulatie en een compacter gebouw. Verder werd de nadruk gelegd op het akoestisch comfort en flexibel gebruik van de ruimtes.

Gebruikte producten:

Rockpanel Woods en Rockpanel Stones Concrete Platinum

1/6
Rockpanel Case Study Gistel

Gebruikte producten: