Ons duurzaamheidsrapport 2019

In ons duurzaamheidsrapport 2019 kun je meer lezen over de drie kernelementen waarin we met onze producten de grootste impact kunnen realiseren: klimaatverandering aanmaken, de circulaire economie laten groeien en het welzijn van burgers bewaken.

Preview of Group Sustainability Report 2018

Hoe dragen we bij aan een circulaire economie?

Vanwege de technologie die we gebruiken om onze producten te maken, kunnen we ook afval van andere sectoren gebruiken als grondstof. We recyclen het afval uit ons eigen productieproces en upcyclen andere materialen.

Onze producten zijn nagenoeg volledig recyclebaar en kunnen makkelijk uit elkaar gehaald en gescheiden worden. We hebben recycle-services of gebruikte producten te verzamelen om het voor anderen makkelijker te maken om de hoeveelheid afval te verkleinen.

Rockworld imagery, circularity, recycling, reuse